Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33527
Title: L’estatge infralitoral de la costa del Montgrí i les illes Medes: comunitats algals i poblacions de garotes
Author: Hereu Fina, Bernat
Keywords: Ecologia marina
Medes, Illes (Catalunya)
Marine ecology
Medes Islands (Catalonia)
Issue Date: 2012
Publisher: Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis
Series/Report no: Recerca i territori, vol 4, p. 101-120
Abstract: Les algues són els organismes que dominen la majoria de paisatges submarins bentònics. De fet, les algues són presents a totes les comunitats bentòniques del nostre litoral, des de la superfície del mar fins a fondàries que poden superar els 100 metres. Tot i que agrupem les algues en un gran grup genèric, es tracta en realitat d’un conjunt molt heterogeni, amb una gran quantitat d’espècies que tenen característiques molt diferents entre elles, amb requeriments fisiològics i resposta a les condicions ambientals també diferents i que condicionen la seva distribució. Així, cada espècie s’ha adaptat a viure en un ambient amb unes condicions determinades d’il·luminació, hidrodinamisme i disponibilitat de nutrients, tipus de substrat o temperatura (Ollivier, 1929; Feldmann, 1937; Péres i Picard, 1964; Riedl, 1966; Ros et al., 1985). Com a resultat d’aquesta sèrie de factors ambientals, que segueixen essencialment un gradient batimètric, podem observar una marcada zonació, de forma que cada espècie o comunitat només és present en un rang de profunditats determinat. D’aquesta forma, en el litoral marí trobem un paisatge organitzat en bandes horitzontals; aquestes bandes poden assimilar-se a diferents tipus de comunitats.
Note: Podeu consultar l'informe complet [El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació] a: http://hdl.handle.net/2445/33366
URI: http://hdl.handle.net/2445/33527
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/33366
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hereu2_Monografic Medes_4.pdf373.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.