Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33530
Title: El coral·ligen de les illes Medes: una comunitat fràgil amb un gran valor patrimonial
Author: Linares Prats, Cristina
Coma Bau, Rafel
Garrabou Vancells, Joaquim
Keywords: Ecologia marina
Medes, Illes (Catalunya)
Marine ecology
Medes Islands (Catalonia)
Issue Date: 2012
Publisher: Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis
Series/Report no: Recerca i territori, vol. 4, p. 121-138
Abstract: El coral·ligen ha estat definit com una bioconstrucció formada sobretot per algues calcàries de la família de les coral·linàcies, principalment dels gèneres Lithophyllum, Lithothamnion, Mesophyllum, Neogoniolithon, Peyssonnelia i Halimeda, que es desenvolupen entre 20 i 120 m de fondària, on la poca disponibilitat de llum limita el creixement de les algues fotofil·les (Ballesteros, 2006). En aquestes condicions, les espècies d’algues carbonatades passen a ser dominants i, juntament amb diferents espècies d’invertebrats, desenvolupen unes comunitats amb una forta complexitat estructural. Originalment, el coral·ligen es va descriure en el segle XIX a la zona de Marsella (Marion, 1833). El nom, coral·ligen, estava relacionat amb la “producció” de corall vermell Corallium rubrum per part de les bioconstruccions algals. De fet, a la zona de Marsella el corall vermell era un recurs pesquer molt important en aquella època i d’aquí, probablement, que s’emprès el terme. Tanmateix, el terme engloba el conjunt de comunitats dominades per diferents algues calcàries i invertebrats que, independentment de la seva composició, estan caracterizades per desenvolupar importants bioconcrecions (fins a 2 m d’alçada) en diferents zones geogràfiques de la Mediterrània.
Note: Podeu consultar l'informe complet [El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació] a: http://hdl.handle.net/2445/33366
URI: http://hdl.handle.net/2445/33530
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/33366
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linares_Monografic Medes_7.pdf320 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.