Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33545
Title: La producció de ceràmica comuna vidriada del taller del carrer de l'Hospital al segle XIII a partir de la seva caracterització arqueomètrica
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Garcia Iñañez, Javier
Capelli, C.
Keywords: Arqueologia medieval
Arqueometria
Medieval archaeology
Archaeometry
Issue Date: 2009
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: La descoberta del forn del segle XIII del taller del carrer de l'Hospital ha permès de realitzar un estudi complet de caracterització arqueomètrica de la ceràmica comuna vidriada que s"hi produïa. Les peces estudiades han estat analitzades mitjançant la fluorescència de raigs X (FRX), la difracció de raigs X (DRX) i la microscòpia òptica per làmina prima (MO). Els resultats han permès la identificació de 2 grups químics que corresponen a una producció poc calcària i a una altra de calcària. Igualment, s"ha pogut constatar com l"única olla estudiada, tot i procedir del taller del carrer de l'Hospital, no correspon a la producció d"aquest forn, que sembla que s'havia especialitzat en la producció de ceràmica comuna vidriada. A més, un dels gibrells correspon també a una altra producció diferenciada. La definició d"aquests dos grups de referència ha permès de comparar, amb més garanties, els materials apareguts en el dipòsit del carrer de Sant Honorat, i confirmar la segura producció barcelonina de la vaixella verda i de la pisa arcaica allà identificades.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/05/05_QUARHIS_09_produccio_ceramica_comuna_vidriada_taller_c_hospital_s_xiii.pdf
It is part of: QUARHIS, 2009, vol. 5, p. 202-215
URI: http://hdl.handle.net/2445/33545
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569193.pdf923.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.