Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33546
Title: Comparació de la pluja estimada per radar i la mesurada per pluviògrafs
Author: Pastor Garcia, Vanesa
Director: Bech, Joan
Berenguer, Marc
Keywords: Pluja
Pluviometria
Radar
Observacions meteorològiques
Tesis de màster
Rain and rainfall
Pluviometry
Radar
Meteorological observations
Masters theses
Issue Date: 25-Jan-2013
Abstract: L'estimació de la quantitat de pluja amb radar meteorològic és una eina bàsica per al seguiment dels episodis de pluja. En aquest treball es fa l'estudi del camp de pluja estimat pel radar, de set episodis diferents, comparant-los amb el camp de precipitació enregistrat pels pluviògrafs. Fent abans una revisió teòrica dels principals factors que provoquen errors en l'estimació amb radar. La comparació entre precipitació estimada per radar i mesurada per pluviògrafs es fa mitjançant el biaix en dB, en biaix en mm i el RMSE. Estudiant tant la distribució espacial d'aquests paràmetres com la seva evolució temporal per cada episodi. Per últim, es consideren tots els episodis per obtenir una visió més general de la distribució espacial d'aquests paràmetres.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM), Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Any: 2012, Directors: Joan Bech Rustullet i Marc Berenguer Ferrer
URI: http://hdl.handle.net/2445/33546
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria Vanesa Pastor.pdf6.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons