Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33553
Title: Filosofia i pedagogia: notes sobre una posició limítrofa
Author: Larrosa, Jorge
Keywords: Filosofia de l'educació
Philosophy of education
Issue Date: 1990
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Parlar d'alguna cosa implica distanciar-se'n. El títol mateix d'un text ja fa un efecte de distanciament perquè, en assenyalar el 'tema' del discurs, marca una posició d'exterioritat respecte a allò de què hom vol tractar. Per aixo, titulant aquest treball 'Filosofia i Pedagogia' indiquem que, respecte a aquestes 'coses', no donarem res per suposat. 0, almenys, que els supòsits hauran d'ésser explicitats. Que són justament aquestes coses que es plantegen com un problema. El nostre punt de partença és, dones, una pregunta: Quan parlem de 'Pedagogia' o de 'Filosofia', de què parlem?
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139547
It is part of: Temps d'Educació, 1990, num. 3, p. 253-272
URI: http://hdl.handle.net/2445/33553
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106148.pdf663.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons