Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33589
Title: Els principis de Panton. Principis per obrir les dades científiques
Other Titles: Panton Principles, Principles for Open Data in Science
Author: Murray-Rust, Peter
Neylon, Cameron
Pollock, Rufus
Wilbanks, John
Open Knowledge Foundation
Contributor: Universitat de Barcelona. CRAI Oficina de Difusió del Coneixement
Keywords: Accés obert
Traduccions
Universitat de Barcelona. CRAI Oficina de Difusió del Coneixement
Issue Date: Jan-2013
Abstract: Un dels resultats tangibles del Congrés Mundial sobre els Recursos Educatius Oberts que va tenir lloc a la seu parisenca de la UNESCO els proppassats 20-22 de juny és la Declaració sobre recursos educatius oberts. Aquest document, en què s’expliciten els textos internacionals precedents que s’han tingut en consideració en redactar-lo, fa una aposta decidida i irrenunciable a favor de l’obertura i la gratuïtat dels materials d’ensenyament, aprenentatge i investigació, i de manera especial els dels nivells superiors. Entre aquests textos d’àmbit internacional s’inclouen les declaracions de Ciutat del Cap de 2007 i de Dakar de 2009, com també les més recents directrius de la UNESCO i de la Commonwealth of Learning. Són força significatives les recomanacions que la Declaració de París adreça als estats, i també tenen un interès enorme les línies d’actuació política que s’hi proposen a fi d’assolir la màxima obertura dels recursos educatius. L’Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la UB ha traduït aquesta Declaració amb el desig de contribuir a la divulgació d’aquest objectiu.
Note: La traducció al català ha estat coordinada i revisada per l’Oficina de Difusió del Coneixement, Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona.
Note: Traducció al català del document: Panton Principles, Principles for Open Data in Science. (19 de febrer de 2010) publicat a: http://pantonprinciples.org/
Related resource: http://pantonprinciples.org/
URI: http://hdl.handle.net/2445/33589
Appears in Collections:Coneixement Obert - Traduccions i documents (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
principis_panton_trad.pdf43.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons