Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33591
Title: Sobre l'origen de les activitats físiques i esportives
Author: Betancor León, Miguel Angel
Vilanou, Conrad
Keywords: Sociologia de l'esport
Història de l'esport
Antropologia social
Antropologia cultural
Sociology of sport
Sports history
Social anthropology
Cultural anthropology
Issue Date: 1990
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Han estat molt nombrosos els historiadors i antropòlegs que, al llarg deis anys, han formulat teories i interpretacions intentant explicar, des d'una perspectiva o una altra, el sorgiment i institucionalització de les activitats físiques i esportives. És evident que l'home -quant a ésser viu-, igual que els al tres membres del regne animal, sempre ha tingut una activitat motora. Ara bé, l'exercici físic humà no pot quedar reduït a un mer fenomen biològic. Ningú no negara l'existència d'un potencial fisiològic que en cada moment de l'evolució -des deis primats fins als homínids- determina la motricitat humana. Peró la presencia de l'home sobre la faç de la terra no és limita a un simple creixement biològic, desplegat en una serie de possibilitats biomecàniques, sinó que també té una inequívoca dimensió cultural que beu a les mateixes fonts de la humanització.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139581
It is part of: Temps d'Educació, 1990, num. 4, p. 11-18
URI: http://hdl.handle.net/2445/33591
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
565763.pdf599.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons