Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33603
Title: From trade to industry. The wine production sector in the Penedès Denomination of Origin, 1940-2000
Author: Soler, Raimon
Keywords: Vi
Cava
Viticultura
Exportacions
Penedès (Catalunya)
Wine
Cava (Sparkling wine)
Viticulture
Exports
Penedès (Catalonia)
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/266]
Abstract: [cat] Aquest treball té com a objectiu mostrar el grau en què el sector de la producció de vi a la Denominació d'Origen Penedès ha respost als reptes que s’han plantejat tant en termes de l'oferta (de consolidació i sorgiment dels països productors fora de l'esfera europea tradicional) i de la demanda (caiguda de la el consum de vi i els nous hàbits de consum) durant la segona meitat del segle XX. El document analitza l'evolució del sector a la regió des del començament de la dècada de 1940 fins a la fi del segle. Amb la fi de la Guerra Civil de 1936-1939 el sector va haver d'afrontar una caiguda de la producció, la qual va continuar concentrant-se en la comercialització de vins tradicionals. Aquesta situació va canviar quan, a finals de la dècada de 1960, la demanda es va girar cada vegada més als vins de major qualitat embotellats. Des del punt de vista legislatiu, la resposta es va centrar en la innovació tecnològica i la reestructuració de l'empresa. Aquest període va ser testimoni de la introducció de nous equips i processos, com ara l’acer inoxidable i tancs de fermentació a temperatura controlada, amb els vins embotellats expulsant el vi a granel i la transformació dels grans magatzemistes en cellers i caves. A més, una de les principals característiques del període 1970-1985 va ser la formació dels grans conglomerats empresarials dels vins i del cava. L’entrada d'Espanya a la Unió Europea el 1986 va impulsar una acceleració d'aquest procés de transformació, deixant el sector format principalment per empreses que produeixen vins i caves, que han introduït els vins negres i varietals en la seva oferta de productes, que posseeixen moltes hectàrees de vinyes i en molts casos, que han mostrat una clara intenció de penetrar en el mercat internacional.
[eng] The paper aims to show the extent to which the wine production sector in the Penedès “Denominació d’Origen” responded to the challenges posed both in terms of supply (consolidation and emergence of producing countries outside the traditional European sphere) and demand (fall in wine consumption and new consumer habits). It looks at the evolution of the sector in the region from the beginning of the 1940s up to present day. With the end of the 1936-1939 Civil War the sector had to deal with a fall-off in production, though it continued to take shape around the traditional wine trade. This situation changed when, at the end of the 1960s, demand increasingly turned towards higher quality bottled wines. From the legislative standpoint, the response centred on technological innovation and company restructuring. This period saw the introduction of new equipment and processes, such as stainless steel tanks and controlled- temperature fermentation, with bottled wines pushing out bulk wine and the large warehouses giving way to wineries and cellars. In addition, one of the main features of the 1970-1985 period was the formation of the big wine and cava business conglomerates. Spain’s entry into the European Union in 1986 accelerated this transformation process, leaving the sector made up of companies that produced both wines and cavas, introduced red and varietal wines into the range of products they offered, owned many hectares of vines and in many cases showed a clear intention to enter the international market.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11266.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/266
URI: http://hdl.handle.net/2445/33603
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-266_SolerBecerro.pdf516.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons