Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33760
Title: Estudi comparatiu per avaluar el control, seguiment i verificació d 'imatges de dos sistemes de treball en els tractaments de Radioteràpia
Author: Solà Vila, Jordi
Director/Tutor: Delgado-Hito, Pilar
Keywords: Infermeria
Radioteràpia
Tèsis de màster
Nursing
Radiotherapy
Masters theses
Issue Date: 2012
Abstract: L’objectiu d’aquest estudi és determinar l’eficiència i seguretat d’incorporar un tècnic específic a la sala de tractaments de radioteràpia de l’Hospital Clínic de Barcelona dedicat al control i verificació de les imatges obtingudes dels pacients en el transcurs de tot el tractament en relació al sistema actual. Es disposa de 2 acceleradors lineals on cada dia es tracten gairebé 90 pacients i anualment al voltant de 1000. Es farà un estudi comparatiu entre el sistema actual i el nou. L’estudi es farà amb un dels acceleradors i la grandària de la mostra serà al voltant de 30 pacients en cada sistema de treball. S’estudiaran dues variables principals, l’eficiència i la seguretat a través de diferents indicadors i segons siguin variables qualitatives o quantitatives es farà servir la freqüència i el percentatge o la mitjana i la desviació estàndard. Per les proves estadístiques s’utilitzarà la chi-quadrat, la t-student i l’ANOVA. Es comptarà amb dos investigadors, un per cada torn durant 3 mesos que registraran les dades en un full de càlcul específic i els resultats s’obtindran a través del programari lliure R. Prèviament s’haurà demanat permís a l’hospital i al comitè d’ètica del mateix i el consentiment informat a tots els pacients.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2011-2012, Director: Pilar Delgado Hito
URI: http://hdl.handle.net/2445/33760
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
estudi_comparatiu.pdf365.2 kBAdobe PDFView/Open
ces33760.pdf377.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons