Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33859
Title: Caracterizació arqueomètrica de les ceràmiques tardanes de la plaça del Rei de Barcelona
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Cau Ontiveros, Miguel Ángel
Keywords: Química arqueològica
Arqueometria
Barcelona (Catalunya)
Ceràmica romana
S. VI-VII
Archaeological chemistry
Archaeometry
Barcelona (Catalonia)
Roman pottery
6th-7th centuries
Issue Date: 2005
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: Un total de 40 ceràmiques tardanes, en la majoria de casos grolleres, que procedeixen de contextos de la segona meitat del segle VI-segle VII de les excavacions de la plaça del Rei de Barcelona, han estat caracteritzades arqueomètricament mitjançant fluorescència de raigs X (FRX), difracció de raigs X (DRX) i microscòpia òptica de làmina prima (MO). A la mostra estudiada, els resultats han permès establir l"existència de fins a 10 grups diferents, alguns dels quals clarament heterogenis, la qual cosa permet pensar que l"anàlisi d"un nombre més elevat de mostres hauria revelat un nombre encara més gran de produccions en el jaciment. Entre les produccions caracteritzades se n"ha identificat una de ceràmica comuna fina de producció local o regional, així com nou de ceràmiques grolleres tant importades com locals i/o regionals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/01/01_QUARHIS_05_caracteritzacio_arqueometrica_de_les_ceramiques_tardanes.pdf
It is part of: QUARHIS, 2005, vol. 1, p. 90-99
URI: http://hdl.handle.net/2445/33859
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
517645.pdf247.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.