Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33967
Title: Growth Models with Exogenous Saving Rates, Unemployment and Wage Inertia
Author: Raurich, Xavier
Sorolla, Valeri
Keywords: Mercat de treball
Atur
Dret al treball
Política de plena ocupació
Creixement econòmic
Labor market
Unemployment
Right lo labor
Full employment policies
Economic growth
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco12/287]
Abstract: [cat] El propòsit d'aquest article és introduir una mercat de treball no competitiu i atur en el model de creixement amb taxes d'estalvi exògenes que es pot trobar en els llibres de text de creixement (Sala‐i‐Martín, 2000; Barro and Sala‐i‐Martín, 2003; Romer, 2006). Primer, derivem un marc general amb una funció de producció neoclàssica per analitzar la relació entre creixement i ocupació. Utilitzem aquest marc per estudiar les dinàmiques conjuntes del creixement i l'ocupació sota diferents regles de fixació salarial.
[eng] The purpose of this paper is to introduce a non‐competitive labor market and unemployment into the growth models with exogenous saving rates found in economic growth textbooks (Sala‐i‐Martín, 2000; Barro and Sala‐i‐Martín, 2003; Romer, 2006). We first derive a general framework with a neoclassical production function to analyze the relationship between growth and employment. We use this framework to study the joint dynamics of growth and employment when different wage setting rules are considered
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E12287.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2012, E12/287
URI: http://hdl.handle.net/2445/33967
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Economia)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12-287_Raurich.pdf493.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons