Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33973
Title: Aggregate monotonic stable single-valued solutions for cooperative games
Author: Calleja, Pere
Rafels, Carles
Tijs, Stef
Keywords: Economia matemàtica
Teoria de jocs
Simetria (Matemàtica)
Mathematical economics
Game theory
Symmetry (Mathematics)
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco10/237]
Abstract: [cat] En aquest treball caracteritzem les solucions puntuals de jocs cooperatius d'utilitat transferible que compleixen selecció del core i monotonia agregada. També mostrem que aquestes dues propietats són compatibles amb la individualitat racional, la propietat del jugador fals i la propietat de simetria. Finalment, caracteritzem les solucions puntuals que compleixen les cinc propietats a l'hora.
[eng] We characterize single-valued solutions of transferable utility cooperative games satisfying core selection and aggregate monotonicity. Fur- thermore, we show that these two properties are compatible with individual rationality, the dummy player property and the symmetry property. We nish characterizing single-valued solutions satisfying these ve properties.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E10237.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2010, E10/237
URI: http://hdl.handle.net/2445/33973
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10-237_Calleja.pdf226.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons