Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33985
Title: Campanya de difusió Tresors de Reserva. Setembre 2010
Other Titles: Tresors a Reserva
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Informació pública
Serveis bibliotecaris
Vitrines CRAI UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Reserva
Issue Date: Sep-2010
Abstract: Amb la voluntat de difondre els tresors bibliogràfics del CRAI Biblioteca de Reserva s’ha dut a terme una selecció d’imatges, extretes del ric fons de la seva col·lecció, per confeccionar-ne tres punts de llibre i dues postals. Les obres escollides, algunes de les quals ja digitalitzades i accessibles des de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, queden descrites a continuació: 2 Postals: 1. Fuchs, Leonhart, 1501-1566. De historia stirpivm commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati : adiectis earvndem vivis plvsqvam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturae imitationem artificiosius effictis & expressis, Leonharto Fvchsio ... Basiliae : in officina Isingriniana, 1542. 2. Guillain, Simon, m. 1618. [Diverse figure al nvmero di ottanta, disegnata di penna, nell'hore di ricreatione, da Annibale Carraci, intagliate in rame e cavate dagli originali da Simone Gvilino ...]. [Roma : nella stamperia di Lodovico Grigniani, 1646]. 3 Punts: 1. Blaeu, Joan, 1596-1673. Nuevo atlas, o teatro del mundo, en en [sic] qual, con gran cuydado, se proponen los mapas y descripciones de todo el Universo. En Amsterdam : a costa y en casa de Juan Blaeu, 1659-1672. 2. Liber horarum. [Manuscrit] Entre 1501 i 152, 3. Astesanus de Ast, m.ca. 1330. Summa de casibus moralibus. [Manuscrit] S. XV [Manuscrit registrat a l'Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona / [por] Miquel Rosell]. L'objectiu d'aquesta actuació és que el CRAI Biblioteca de Reserva disposi de material promocional de qualitat per lliurar als seus visitants i col·laboradors, tant individuals com institucionals, amb la voluntat d'anar augmentant progressivament aquesta mostra de punts i postals en els propers anys, i així donar més visibilitat al magnífic Fons Antic de la UB.
Note: Imatge utilitzada per fer publicitat de novetats del CRAI de la Universitat de Barcelona - Vitrina Setembre 2010.
URI: http://hdl.handle.net/2445/33985
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/32538
Appears in Collections:Exposicions / Vitrines (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tresors.jpg39.64 kBJPEGThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons