Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33997
Title: Guía para la realización de las prácticas de master
Author: Sánchez de Serdio Martín, Aida
Contributor: Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent Indaga-t
Keywords: Pràcticums
Estudis de màster
Issue Date: 26-Feb-2013
Series/Report no: Master "Arts visuals i educació: un enfocament construccionista"; 2
Abstract: Guia per a la realització de les pràctiques del màster oficial interuniversitari "Arts visuals i educació: un enfocament construccionista" en les seves dues opcions de recerca i d'intervenció. Recull orientacions teòriques, epistemològiques, metodològiques i ètiques. Guia producte del treball del grup d'innovació consolidat de la UB Indaga't (2010GIDC-UB/12)
URI: http://hdl.handle.net/2445/33997
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guia_practicas_masterAViE.pdf369.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons