Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34097
Title: La veritat és la realitat de les coses
Author: Ramírez Sarrió, Dídac, 1946-
Keywords: Veritat
Realitat
Truth
Reality
Issue Date: 2009
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: És un honor impartir la lliçó inaugural de curs. Agraeixo a la Junta de la SCF l"encàrrec. Vaig assumir-lo de grat, entre d"altres raons i principalment, perquè se m"oferia l"oportunitat de retrobar bons amics i amigues i alhora compartir l"estat actual de reflexions sobre qüestions que un bon dia se"m van incrustar en algun circuit neural i de tant en tant necessites comunicar per tal que no esdevingui un circuit tancat. La meva intervenció versarà sobre la veritat; la veritat com a problema. Prejutjo que l"assumpció inicial de la veritat com a constitutiva d"un problema actual i decisiu no aixeca polseguera. Amb més o menys fortuna, l"he abordat altres vegades a les quals tot seguit m"hi referiré.
It is part of: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 2009, num. XX, p. 19-34
URI: http://hdl.handle.net/2445/34097
ISSN: 1130-4383
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574250.pdf64.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons