Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34131
Title: Resiliència i èxit escolar en l’alumnat de secundària de procedència estrangera. Diagnòstic i línies d’intervenció
Author: Sandín Esteban, Ma. Paz
Campo Sorribas, Jaume del
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Forés i Miravalles, Anna
Bazoco García, José
Gil Hernández, Gloria Elena
Sánchez Martí, Angelina
Puig Esteve, Gema
Berger Sacramento, Rafael
Keywords: Resiliència (Tret de la personalitat)
Rendiment acadèmic
Emigració i immigració
Educació secundària
Resilience (Personality trait)
Academic achievement
Emigration and immigration
Secondary education
Issue Date: Jul-2012
Abstract: L’estudi realitzat aborda i caracteritza des de l’enfocament de la resiliència com l’alumnat de procedència estrangera s’enfronta a una etapa d’alt risc d’abandonament escolar com és l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) –especialment en el segon cicle– i el moment de transició acadèmica cap a la Postobligatòria (PO). En altres paraules, s’analitzen i valoren els mecanismes resilients desplegats per l’alumnat immigrant que donen llum sobre com aconseguir que processos, a priori, qualificats com a problemàtics o dificultosos per aquests grups degut a la seva situació de major vulnerabilitat esdevinguin una xarxa protectora que afavoreixi trajectòries d’èxit escolar. L’emmarcament conceptual des de la resiliència educativa, en general, ha centrat la seva atenció en la capacitat de l’individu per “compensar” certes limitacions amb altres habilitats. Tanmateix, la definició de resiliència a la qual ens hem aferrat té un caire més ecològic i culturalment sensible. És la definició proposada pel Resilience Research Centre (RRC) i encunyada pel seu co-director Michael Ungar: In the context of exposure to significant adversity, resilience is both the capacity of individuals to navigate their way to the psychological, social, cultural, and physical resources that sustain their well-being, and their capacity individually and collectively to negotiate for these resources to be provided in culturally meaningful ways (Ungar, 2012). Entesa d’aquesta manera, la resiliència és un constructe social que identifica els processos i resultats relacionats amb allò que la gent conceptualitza com a “benestar”. Així, es més probable que la resiliència aparegui quan es proporcionin els serveis, suports i recursos que garanteixen el benestar de tots els nens/es des d’una perspectiva que sigui significativa tant per a l’individu, com per la seva família i comunitat...
URI: http://hdl.handle.net/2445/34131
Appears in Collections:Informes (Didàctica i Organització Educativa)
Documents de treball / Informes (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))
Documents de treball / Informes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMORIA_CIENTIFICA.pdf7.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons