Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34224
Title: Recomanacions per a la correcta identificació d’autors i institucions de la Universitat de Barcelona en les publicacions científiques
Author: Casals, Judit
Masagué, Carme
Keywords: Normalització
Referències bibliogràfiques
Standardization
Bibliographical citations
Nom bibliogràfic únic
Issue Date: Sep-2010
Abstract: La manca de normalització dels noms dels investigadors i de la mateixa Universitat de Barcelona en les publicacions científiques i en les principals bases de dades bibliogràfiques és un fet conegut que disminueix la visibilitat dels autors i de la UB a nivell nacional i internacional. El fet que els mateixos autors variïn la forma de la seva signatura o la de la institució on treballen, utilitzant de vegades distintes formes de nom al llarg de la seva producció científica, juntament amb la possibilitat de cometre errors en la transcripció de la informació del document original a l’electrònic perjudica als investigadors i a les institucions dificultant la recuperació de les seves publicacions en les revistes i bases de dades i de les citacions per elles rebudes. La signatura normalitzada, també anomenada Nom Bibliogràfic Únic (NBU) afavoreix la recuperació de la producció científica i proporciona fiabilitat d’indicadors bibliomètrics sobre productivitat, impacte, i rànquing entre d’altres. La Universitat de Barcelona, seguint les recomanacions de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el seu document: "Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas", aconsella als autors membres de la UB tenir en compte les següents pautes a l’hora d’elaborar la forma de signatura normalitzada del seu nom personal i per citar correctament el lloc de treball en les publicacions científiques.
Note: Proposta de normativa: maig 2009 (actualitzada: setembre 2010)
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/34224
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
propostaUBFECYT_set2010.pdf48.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons