Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34474
Title: Refráns meteorolóxicos e atlas románicos, paremioloxía e territorio
Author: Gargallo Gil, José Enrique
Keywords: Proverbis
Llengües romàniques
Meteorologia
Proverbs
Romance languages
Meteorology
Issue Date: 2011
Publisher: Universidade de Santiago de Compostela
Abstract: Tras unha presentación da Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE) e do progresivo baleirado nela de diversos atlas lingüísticos da Romania, preséntanse tres mostras da variación diatópica deste tipo de refráns no espazo iberorromance: (1) coa implicación do arco da vella, (2) dos roibéns e (3) das imaxes de ceo ovellado e afíns. Cómpre destacar o grande interese dos materiais contidos nos atlas románicos, que se poden complementar cos doutras obras vinculadas á lingua e ao territorio: repertorios paremiográficos, monografías dialectais, achegas diversas. Aínda que non parece factible un grande atlas paremiolóxico romance nin sequera de segunda xeración, pois os refráns (meteorolóxicos o de outros tipos) son nos atlas de primeira xeración unha propina ocasional, coidamos que mediante a base de datos BADARE se poden administrar eses materiais de xeito que faciliten o estudo da paremioloxía románica ligada ao territorio.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.3309/1989-578X-11-2
It is part of: Estudos de Lingüística Galega, 2011, num. 3, p. 31-50
Related resource: http://dx.doi.org/10.3309/1989-578X-11-2
URI: http://hdl.handle.net/2445/34474
ISSN: 1889-2566
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
598612.pdf328.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons