Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34491
Title: Dominància i ocupació de l'espai en grups de primats no-humans: un model basat en conducta adaptativa
Author: Cifre León, Ignasi
Olivé Obradors, Mireia
Salvador Beltrán, Francesc
Keywords: Jerarquia social en els animals
Conducta espacial
Primats
Etologia
Social hierarchy in animals
Spatial behavior
Primates
Animal behavior
Issue Date: 2007
Publisher: Societat Valenciana de Psicologia
Abstract: L'estructura jeràrquica és una de les característiques fonamentals de les societats de primats, que condiciona en gran mesura el comportament dels individus que conviuen al grup, però quines lleis regeixen la formació i l'estructura d'aquestes jerarquies?, per què en determinats grups els subjectes més dominants se situen al centre del grup i en altres de la mateixa espècie no? En el camp de la conducta animal s"han proposat múltiples hipòtesis però cap totalment satisfactòria, ja que a causa de les múltiples variables que hi influeixen és difícil desenvolupar una teoria que expliqui tota la complexitat que s"observa empíricament. La nostra proposta d"estudi es basa en l"enfocament de la modelització de la conducta adaptativa, la qual ens permet, mitjançant la simulació informàtica, implementar moltes de les variables que autors com Gust (1995), Koenig (2001) i Barta & Giraldeau (1998) han considerat importants per a l"estructura de formacions jeràrquiques en primats. Seguint el model proposat per Hemelrijk (1998), hem programat un simulador basat en agents, en el qual les regles de conducta implementades fan emergir estructures jeràrquiques complexes. En una primera fase de la investigació, que es desenvolupa en el present article, hem replicat els estudis de Hemelrijk (1996). Com els nostres resultats coincideixen amb els obtinguts per Hemelrijk, en posteriors treballs implementarem noves variables al nostre model.
It is part of: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2007, vol. 11, num. 1, p. 37-48
URI: http://hdl.handle.net/2445/34491
ISSN: 1135-1268
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
552694.pdf510.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.