Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34647
Title: Esquemes de normativa comptable. Curs 2012-2013
Author: Osés García, Javier
Keywords: Normes comptables
Plans docents
2012-2013
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Issue Date: 18-Apr-2013
Abstract: Aquest document conté un resum esquematitzat de les principals normes legals que regulen la comptabilitat empresarial a Espanya. Després de descriure un panorama general d'aquesta normativa es repassen les qüestions més rellevants del contingut del Pla General de Comptabilitat i del Pla general de comptabilitat de pimes, en particular de les seves dues primeres parts, és a dir el marc conceptual i les normes de registre i Valoració. Per a la necessària selecció practicada en preparar aquest resum hem aplicat les limitacions i orientacions del contingut del Pla Docent de l'assignatura COMPTABILITAT II del Grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'imparteix a la Facultat Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Així les normes que no són objecte d'estudi en aquesta assignatura no s'han inclòs en aquest document, sota la voluntat que aquest document serveixi com a material docent per al desenvolupament de les classes i sigui d'ajuda als estudiants per a l'assimilació i correcta aplicació de la normativa actualment en vigor.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34647
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esquemes sobre normativa comptable. 2012-2013 català. vers. 2.0.pdf763.31 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons