Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34656
Title: Creativitat, Corporeïtat i Identitat des de la Mirada Ecosistèmica i Transdisciplinar
Author: Benedico, Imma
Keywords: Creativitat
Identitat (Psicologia)
Educació
Creativity
Identity (Psychology)
Education
Issue Date: Jun-2010
Publisher: GIAD, Universitat de Barcelona
Abstract: Viure és traçar petjades al terra mirant la plenitud de l’horitzó, fer-se present en el món i reinventar-lo, saber qui som i a on anem. La recerca de sentit existencial és un procés inherent a la condició humana, el qual és especialment significatiu a l’adolescència. En el seu compromís amb la vida: Com pot l’educació acompanyar els nois i les noies adolescents en el camí de cercar la seva identitat en un context social i cultural global, dinàmic i plurireferencial? Aprendre a crear sentit a la pròpia existència esdevé un aspecte fonamental en l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania. L‘aportació següent pretén destacar el paper que desenvolupen la creativitat i la corporeïtat en la consciència i expressió de la identitat des de la mirada ecosistèmica i transdisciplinar.
It is part of: II Fórum Innovación y Creatividad: Formación Universitaria transdisciplinar e intercultural, Barcelona, 10-11 Junio 2010 / Borja i Solé, Maria de; Pujol i Subirà, M. Antònia; Rajadell, Núria (coord.)
URI: http://hdl.handle.net/2445/34656
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benedico10.pdf187.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.