Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34694
Title: Malformacions cerebrals induïdes per radiacions
Author: Santamaria Cano, Joan
Director/Tutor: Ferrer, Isidro (Ferrer Abizanda)
Keywords: Malformacions
Cervell
Radiació
Efectes fisiològics de les radiacions
Human abnormalities
Brain
Radiation
Physiological effects of radiation
Issue Date: 1-Jan-1984
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Es van irradiar rates Sprague-Dawley amb 200 rads en els dies embrionaris 14, 16 i 18, i es van estudiar les malformacions produïdes amb fincions amb hematoxilinaeosina i mètode de Golgi ràpid, així com el patró de migració neuronal amb autorradiografia amb timidina tritiada. Les malformacions originals son un bon model experimental per a comparar amb algunes malalties humanes. Irradiant en ED 14 s'observa l'aparició de masses ectòpiques subcorticals produïdes per la migració neuronal anormal des dels centres germinals ectòpics o rosetes i l'estructura d'aquestes masses es estudiada amb detall. El patró de migració al còrtex és normal i les alteracions de la seva forma mínimes. Irradiant en ED 16 s'obté el màxim gran de desorganització en el neocortex conservant-se, però, el patró normal de migració. En ED 18 les alteracions observades es limiten a l'organització postmigratòria de les capes superiors del còrtex. L'hipocamp és alterat puntualment en irradiar els dies ED 14 i ED 16 sobre tot en les regions CA 1 i CA 2 del stratum pyramidale de la banya d'Ammon.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34694
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JSC_1de7.pdf9.92 MBAdobe PDFView/Open
02.JSC_2de7.pdf9.27 MBAdobe PDFView/Open
03.JSC_3de7.pdf9.04 MBAdobe PDFView/Open
04.JSC_4de7.pdf9.53 MBAdobe PDFView/Open
05.JSC_5de7.pdf9.97 MBAdobe PDFView/Open
06.JSC_6de7.pdf9.76 MBAdobe PDFView/Open
07.JSC_7de7.pdf8.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.