Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34714
Title: Prevalença global de la malaltia celíaca a Catalunya. Impacte del cribratge poblacional en població en edat laboral
Author: Mariné i Guillem, Meritxell
Director/Tutor: Esteve i Comas, Maria
Viver i Pi-Suñer, Josep M.
Keywords: Malaltia celíaca
Cribratge
Catalunya
Celiac disease
Medical screening
Catalonia
Issue Date: 4-Oct-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Els Departaments de Salut Laboral proporcionen prevenció i tractament de patologies relacionades amb l’entorn laboral, però alhora també ajuden a detectar patologies freqüents de les que se’n pot realitzar prevenció. La incorporació d’autoanticossos específics de la malaltia celíaca (MC) al perfil analític dels Departaments de Salut Laboral és útil per detectar la malaltia celíaca i per revertir les complicacions associades a aquesta. La prevalença de MC a Catalunya no ha estat mai avaluada i no hi ha dades a la literatura mèdica que demostrin de manera inequívoca si hi ha diferències en la prevalença relacionades amb l’edat. La MC de l’adult és més prevalent del que es pensava prèviament i les seves característiques clíniques i histològiques difereixen de les del nen. Aquesta tesi conté dos estudis diferenciats, els objectius dels quals són: A) Objectius de l’estudi 1 1) Avaluar la freqüència i la rellavància clínica de l’ESG (tant de Marsh I com de Marsh III) detectada per serologia en un programa de cribratge poblacional sistemàtic de població en edat laboral. 2) Comparar la sensibilitat dels tTGA i EmA per detectar tot l’espectre de l’ESG (de Marsh I a Marsh III) 3) Avaluar el grau d’adherència al programa de cribratge sistemàtic i l’efectivitat de la instauració de DSG en els individus detectats per cribratge. B) Objetius de l’estudi 2 1) Avaluar la prevalença global de la MC en la població general de Catalunya. 2) Avaluar si existeixen diferències en la prevalença de la MC relacionades amb l’edat i el sexe.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34714
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMG_1de4.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
MMG_2de4.pdf311.09 kBAdobe PDFView/Open
MMG_3de4.pdf558.13 kBAdobe PDFView/Open
MMG_4de4.pdf92.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.