Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34716
Title: Epidemiologia de les infeccions respiratòries víriques en pacients pediàtrics a Manhiça, una zona rural de Moçambic
Author: O'Callaghan Gordo, Cristina
Director: Roca i Aparicio, Anna
Keywords: Virus respiratoris
Epidemiologia
Pediatria
Microbiologia clínica
Virus respiratorios
Epidemiología
Pediatría
Microbiología clínica
Issue Date: 20-Dec-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L’objectiu d’aquesta tesi es descriure l’epidemiologia de les infeccions respiratòries víriques, tant de les infeccions lleus del tracte respiratori superior com de les infeccions greus del tracta respiratori inferior que requereixen hospitalització en pacients pediàtrics de Manhiça, una zona rural del sud de Moçambic. Els resultats d’aquesta tesi indiquen que la carrega de malaltia associada als virus respiratoris a l’Hospital Distrital de Manhiça és elevada: aproximadament la meitat dels pacients pediàtrics atesos a l’Hospital Distrital de Manhiça amb símptomes d’infecció respiratòria detectem al menys un virus respiratori. La incidència de les infeccions respiratòries augmenta durant l’estació de pluges, i és durant aquesta estació que es produeixen els brots anulars del virus influenza i del virus respiratori sincitial. Les co-infeccions víriques, les infeccions invasives bacterianes i la infecció per l’HIV (virus de la immunodeficiència humana) s’associen a una major severitat i pitjor prognosi de les infeccions respiratòries víriques.
The main objective of this thesis is to describe the epidemiology of viral respiratory infection, both mild upper respiratory infections and severe lower respiratory tract infections requiring hospitalization, in paediatric patients in Manhiça, a rural area of southern Mozambique. Results of this work show that the burden of disease associated with respiratory viruses in Mahiça District Hospital in high: Approximately half of paediatric patients visited at Manhiça District Hospital with respiratory symptoms had, at least, one respiratory virus detected. Incidence of respiratory infections increases during the rainy season and outbreaks of influenza and respiratory syncytial virus also occur during this season. Viral co-infections, invasive bacterial infections and HIV (human immunodeficiency virus) infection are associated with more severe viral respiratory infections and a worse prognosis of such infections.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34716
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COCG_TESI.pdf9.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.