Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34818
Title: Betaïnes d'azolat piridini (azoli) i derivats amb diversos agrupaments interanulars
Author: Pérez García, M. Lluïsa (Maria Lluïsa)
Director/Tutor: Alcalde Pais, Ma. Ermitas (María de las Ermitas)
Keywords: Betaïna
Compostos heterocíclics
Química farmacèutica
Betaine
Heterocyclic compounds
Pharmaceutical chemistry
Issue Date: 25-Jun-1991
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En l'actualitat, la Química Heterocíclica ofereix la possibilitat de ser utilitzada com un bon mitjà de transferència entre els camps que presenten major futur en Química: aquells camps situats en la frontera amb la Biologia -presència d'una gran varietat d'estructures en els éssers vius i en els fàrmacs- i amb la Física -materials avançats-. L'examen d'una obra actualitzada en Química Heterocíclica241 mostra que unes de les estructures més captivants són les betaïnes heterocícliques i els compostos mesoiònics. Les betaïnes heterocícliques d'azolat azini i azolat azoli, formen un conjunt de compostos heterocíclics, l'originalitat de les estructures dels quals brinda un excel·lent potencial investigador. El nombre de compostos possible és força elevat i el nostre esforç inicial s'ha orientat cap a l'estudi de molècules model. Dins de l'àmplia i variada gamma d'estructures que poden presentar les betaïnes mesòmeres heterocícliques es troba el ciclopentadienur de piridini 1 -azaanàleg de la forma dipolar del sesquifulvalè 2B- i altres azaderivats, tais com les sals internes d'azolat piridini UI i d'azolat azoli V, les quals, juntament amb les 4-azoliden-l,4-dihidropiridines VI, són desenvolupades pel nostre grup de treball en els darrers anys, amb l'objectiu d'aprofundir en les seves propietats estructurals i de reactivitat química, com també en les seves possibles apücacions. Així mateix, s'ha ampliat l'estudi a les betaïnes d'azolat vinilenpiridini VII, azolat etilenpiridini i azolat etilenimidazoli VIII, azolat metilenpiridini IX (Sèrie C-N), azolat metilenimidazoli X (Sèrie C-N) i azolat metilenpiridini XI (Sèrie C-C). Aquestes darreres estructures IX-XI han estat un dels principals objectius de la present Tesi Doctoral.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34818
ISBN: 9788469147399
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Farmacologia i Química Terapèutica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MLPG_1de10.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
02.MLPG_2de10.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open
03.MLPG_3de10.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
04.MLPG_4de10.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
05.MLPG_5de10.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
06.MLPG_6de10.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open
07.MLPG_7de10.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open
08.MLPG_8de10.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
09.MLPG_9de10.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
10.MLPG_10de10.pdf460.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.