Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34926
Title: Estudi del glaciarisme quaternari de les Altes Valls de la Ribagorça
Author: Vilaplana, Joan Manuel
Director/Tutor: Serrat, David, 1949-
Keywords: Paleogeografia
Períodes glacials
Quaternari
Alta Ribagorça (Catalunya)
Paleogeography
Glacial epoch
Quaternary
Alta Ribagorça (Spain)
Issue Date: 1-Jan-1982
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El present estudi està enquadrat dins d'una sèrie de treballs de geomorfologia regional del Pirineu, que s'han fet i s'estan fent per diversos investigadors de la Universitat de Barcelona. La majoria d'ells tracta d'una manera prioritaria el paper morfogenètic del glaciarisme quaternari de la serralada pirinenca, tot i que en alguns casos, els altres sistemes morfogenètics existents són tractats exhaustivament. A partir de la tesi de llicenciatura realitzada sobre el mateix tema a les Valls d'Andorra, on vaig aplegar l'estudi geomorfològic juntament amb el sedimentològic, he intentat aprofundir en aquest últim aspecte de cara a obtenir una més gran informació del fet geològic glacial. Així doncs, he de dir que, tot i considerant el present treball com un estudi regional, s'han definit els següents objectius: - Paper morfogenètic del glaciarisme quaternari i, en un segon nivell, el dels altres sistemes acompanyants (periglacial, fluvial, lacustre, etc.) - Estudiar la petrografía i sedimentologia dels dipòsits glacials i dels altres sediments relacionats per tal de: a) - definir els diferents tipus de tills existents en aquesta àrea del Pirineu, en funció de les classificacions actuals. b) - reconstruir models deposicionals lligats a l'ambient glacial quaternari. c) - Establir una estratigrafía relativa dels dipòsits quaternaris a nivell de la conca estudiada, i intentar la seva correlación amb d'altres punts a nivell de serralada.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34926
ISBN: 9788469375129
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geodinàmica i Geofísica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JMV_1de8.pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open
02.JMV_2de8.pdf10.13 MBAdobe PDFView/Open
03.JMV_3de8.pdf9.65 MBAdobe PDFView/Open
04.JMV_4de8.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open
05.JMV_5de8.pdf10.48 MBAdobe PDFView/Open
06.JMV_6de8.pdf10.12 MBAdobe PDFView/Open
07.JMV_7de8.pdf8.68 MBAdobe PDFView/Open
08.JMV_8de8_MAPES_GRANS.pdf8.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.