Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35156
Title: Producte, convexificació i completació d'espais mètrics generalitzats i probabilístics.
Author: Alsina, Claudi
Director/Tutor: Trillas, Enric, 1940-
Keywords: Espais mètrics
Probabilitats
Metric spaces
Probabilities
Issue Date: 1-Jan-1978
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi s'estudien les tipologies de l'ordre i els productes d'espais mètrics generalitzats aplicant els resultats al cas del producte numerable d'espais mètrics probabilístics (Sigma i Tau Productes) de Menger, Wald i Serstnev. Aquest apartat ens du a analitzar el comportament de les funcions triangulars "T" amb les sèries de funcions de distribució. Es construeixen immersions en espais seqüencialment convexos que són subespais de productes numerables i es dona un procés de completació que generalitza els processos usuals.
[spa] Se estudian las topologías del orden y los productos de espacios métricos generalizados aplicando los resultados al caso del producto numerable de espacios métricos probabilísticos (Sigma y Tau Productos) de Menger, Wald y Serstnev. Dicho apartado lleva a analizar el comportamiento de las funciones triangulares T con las series de funciones de distribución. Se construyen inmersiones en espacios secuencialmente convexos que son subespacios de productos numerables y se da un proceso de completación que generaliza los procesos usuales.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35156
ISBN: 9788469424308
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Algebra i Geometria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.CAC_TESI.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.