Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35252
Title: Anàlisi observacional i modelització numèrica de les condicions de propagació atmosfèrica dels ecos de radar meteorològic
Author: Bech, Joan
Director/Tutor: Lorente, Jeroni
Codina, Bernat
Keywords: Observacions meteorològiques
Radar
Models matemàtics
Meteorology-Observations
Mathematical models
Issue Date: 27-Nov-2003
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les observacions realitzades amb radar meteorològic estan subjectes a diversos factors que condicionen en gran mesura la seva qualitat. La tesi estudia un d'aquests factors, la variabilitat de les condicions de radio propagació (CRP) de 1'energia de microones del radar. Es van considerar tres aspectes diferents de les CRP rellevants per la meteorologia radar: un estudi local de CRP; els efectes de la variabilitat de les CRP sobre les Estimacions Quantitatives de Precipitació amb radar (EQP); i un estudi de viabilitat de predicció operativa de CRP. L'anàlisi estadística de les CRP fou realitzada considerant cinc anys d'observacions de radiosondatge a Barcelona. Els valors mitjans del gradient vertical de refractivitat (GVR) confirmen el predomini de les condicions estàndard, -40 unitats N/km en el primer quilòmetre de la troposfera. No obstant, la distribució de freqüències del GVR indica una tendència a la superrefracció. A més, es va trobar un marcat cicle estacional amb màxim superrefractiu estival, d'acord amb altres observatoris propers continguts a la base de dades de la US Navy Historical Electromagnetic Propagation Condition Data Base. Aquests resultats són representatius per equips operant en microones a la zona litoral catalana, en particular pels equips de la Xarxa de Radars Meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya. L'anàlisi de variabilitat de les CRP sobre les EQP radar va centrar-se en els procediments de correcció de bloqueig topogràfic. Concretament es va considerar el sistema de correcció operatiu a la xarxa de radars meteorològics dels EUA (NEXRAD). Aquest sistema fou implementat per simular el bloqueig en diversos blancs propers al radar meteorològic de Vallirana. La variabilitat obtinguda en la correcció fou generalment petita, i en situacions de moderada superrefracció, superava 1 dB en comparació a les correccions obtingudes sota propagació normal. No obstant, en casos de superrefracció intensa s'assolien diferencies superiors que podien ser significatives, especialment si persistien per llargs períodes coincidents amb episodis de precipitació. La sortida del model de predicció numèrica del temps MASS fou utilitzada per elaborar pronòstics de CRP (VRG i un índex de conducció o ducting) vàlids a la zona de radiosondatge. Posteriorment es van construir diversos pronòstics modificats elaborats a partir de combinacions lineals entre pronòstics i observacions anteriors i la seva tendència. Això va permetre obtenir millores significatives en els pronòstics, especialment pel GVR, tot i que en alguns casos la persistència de les observacions de radiosondatge van produir millors resultats en els índexs de verificació. La tesi va fer-se amb suport del projecte europeu CARPEDIEM i dins del marc de la Acció Integrada Europea COST 717 dedicada a la Utilització de les Observacions Radar en Models Hidrològics i de Predicció Numèrica.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35252
ISBN: 8468854506
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Astronomia i Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc01_PREVI.pdf20.62 kBAdobe PDFView/Open
doc02_CAP1.PDF47.82 kBAdobe PDFView/Open
doc03_CAP2.PDF1.57 MBAdobe PDFView/Open
doc04_CAP3.PDF1.76 MBAdobe PDFView/Open
doc05_CAP4.PDF185.17 kBAdobe PDFView/Open
doc06_CAP5.PDF1.04 MBAdobe PDFView/Open
doc07_CAP6.PDF19.65 kBAdobe PDFView/Open
doc08_APENDIXS1A5.pdf238.94 kBAdobe PDFView/Open
doc09_APENDIX6.PDF8.14 kBAdobe PDFView/Open
doc10_APENDIX6a.pdf133.81 kBAdobe PDFView/Open
doc11_APENDIX6b.pdf443.07 kBAdobe PDFView/Open
doc12_APENDIX6c.pdf230.67 kBAdobe PDFView/Open
doc13_APENDIX6d.pdf616.55 kBAdobe PDFView/Open
doc14_APENDIX7.PDF422.83 kBAdobe PDFView/Open
doc15_APENDIX8.PDF480.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.