Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35437
Title: L’escultor Josep Granyer i Giralt
Author: Isus Ventura, Sofia
Director/Tutor: Suàrez, Alícia, 1943-
Keywords: Escultors
Catalunya
Sculptors
Catalonia
Granyer Giralt, Josep, 1888-1983
Segle XX
20th century
Issue Date: 21-Feb-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta investigació té com objectiu l’estudi de l’obra escultòrica de Josep Granyer i Giralt (1899-1983). S'han realitzat alguns estudis breus, perfils biogràfics i catàlegs d'exposicions sobre l’artista barceloní al llarg d'aquests darrers anys. Tot i així, no tenia encara cap anàlisi, monografia ni catalogació rigorosa i en profunditat de la seva obra escultòrica. Aquesta tesi és un primer pas per recuperar, reconstruir i divulgar la figura de Josep Granyer i la seva obra escultòrica. La producció de Granyer és una obra complexa, extensa i variada, que per la seva magnitud calia acotar i limitar. Així, hem decidit d'excloure de la catalogació l'obra que té com il•lustrador, dibuixant i gravador i abordar una aproximació de Granyer, a partir del fil conductor de la seva obra escultòrica. Hem treballat en dues línies: refer la trajectòria artística i vital de l'artista barceloní i fer el catàleg raonat de l'obra escultòrica. En aquest sentit, ens ha permès revisar i transitar per un període de la nostra història de l'art català del segle XX i recuperar un espai dins la historiografia en un aspecte com és el de l'escultura. La tesi està dividida en tres blocs. La trajectòria vital, l'obra de Josep Granyer i el catàleg raonat que conforma la tercera part de l'estudi. Hem adjuntat un apèndix amb una selecció del seu diari il•lustrat, una eina peculiar que ens ha permès reconstruir i accedir a aspectes i consideracions d'un període concret del seu camí artístic i personal. El primer objectiu ha sigut la creació d'un catàleg amb un inventari de més de tres-centes peces escultòriques. El recorregut per tot aquest conjunt d'obres, no només ens ha mostrat l'evolució artística del seu creador, sinó que també ens ha proporcionat una visió global de la dimensió de la producció i una base per construir la monografia. Aquest estudi té com propòsit omplir un buit historiogràfic dins l'estudi general de l'escultura catalana. Una de les aportació és la d´intentar obrir i donar a conèixer el ventall de l'obra escultòrica i la biografia de Josep Granyer fins ara fragmentària. Aquesta recerca és un apropament des de l'òptica d'una historiadora però també d'una escultora.
[eng] This investigation has the aim of studying the sculptural work from Josep Granyer Giralt (1899-1983). We’ve worked in two lines: remake the artistic and vital trajectory of the artist from Barcelona and to make the reasonable catalogue from the sculptural work. In this sense, the investigation allowed us to go through and to go along a period from our history (from the Catalan art from XX century) and to recuperate a space in the historiography in an aspect as the one of the sculpture. The thesis is divided in three blocks: The vital trajectory from Josep Granyer, the artist work and the reasonable catalogue which adjusts the third part of the study. The first objective has been the creation of a catalogue with an inventory from more than three hundred sculpture pieces. The path for all this group of works, has not only showed us the artistic evolution from his creator, but has also proportioned a global vision of the production’s dimension and a base to build the monograph. Josep Granyer follows a singular and suggesting way, with a trajectory that is oft irregular without a continue evolution which goes along for diverging territories. We noted here another of his contributions of the artist from Barcelona, his facet as illustrator, engraver and drawer, which he assemblages with the sculpture. This study has the proposal to full a historiographical empty space in the general study of the Catalan sculpture. One of its contributions is to try to open and to give to know the range of the sculptural work and the biography of Josep Granyer fragmentary until now. This research is an approach from the optical of a historian who is also a sculptress.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35437
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Escultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIV_TESI.pdf27.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.