Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35507
Title: Estudi experimental de la dinàmica d'un front fluid en un medi desordenat
Author: Planet Latorre, Ramon
Director: Ortín, Jordi, 1959-
Keywords: Dinàmica de fluids
Fenòmens crítics (Física)
Fluid dynamics
Critical phenomena (Physics)
Issue Date: 23-Oct-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La imbibició és un procés de transport de fluids immiscibles en un medi desordenat en el qual el fluid que mulla preferentment el medi desplaça el fluid resident. La interfície que separa aquests dos fluids esta sotmesa a una competició de forces que actuen sobre el front a diferentes escales de longitud. Com a resultat es té un sistema fora de l'equilibri que arriba de manera espontània a un estat estadísticament estacionari amb fluctuacions crítiques. En aquesta tesi s'estudia la morfologia i la dinàmica dels fronts d'imbibició des d'un punt de vista experimental.
[eng] Imbibition is a process of fluid transport in a disordered media where the fluid that preferentially wets the media displaces the resident fluid. The interface that separates these two fluids, that are not miscible, is under the action of a competition of forces that act over the front at different length scales. As a result the system is out of equilibrium and reaches spontaneously a statistically stationary state with critical fluctuations. The present thesis studies the morphology and the dynamic of imbibition fronts from an experimental point of view.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35507
ISBN: 9788469401224
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Estructura i Constituents de la Matèria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RLP_TESI.pdf8.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.