Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35593
Title: Del gravat: Una aproximació al seu estudi en la Polònia contemporània
Author: Tarruella Planas, Rosa
Director/Tutor: Marí, Antoni, 1944-
Freixa, Mireia, 1948-
Keywords: Gravat
Polònia
Engravings
Poland
Issue Date: 18-Apr-1997
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aproximació a l'estudi del gravat polonès contemporani es podria dir del segle XX , iniciat amb una mirada retrospectiva cap una tradició i una avantguarda genuïnes, passant desprès per un passat històric relativament recent, els anys del règim comunista, i aturant el 1989, data del pas de la Repùblica Popular de Polònia a la República de Polònia a seques , després d'unes el·leccions democràtiques. L'estudi està organitzat en tres etapes cronològiques, que es relacionen entorn d'una figura central, l'artista polonès Andrzej Smoczynski. La primera, "El gravat vist de lluny", pren la data de naixement 1944 d'aquest artista com una data límit inicial, que permet desplaçar-nos cap a un passat, retornar cap a un present i aturar-nos a mitjan dels anys seixanta. Es mostra una avantguarda artística polonesa i les formes contemporànies del gravat, inscrites o juxtaposades en aquella avantguarda. S'observen els plantejaments teòrics necessaris per a la reconstitució de la cultura polonesa, en els quals s'inscriu el gravat durant els anys del realisme socialista, i els primers signes de canvis de la dècada dels anys cinquanta. Es presenten els mecanismes d'exhibició de l'obra artística i s'esbrina qui són els seus promotors. En la segona part, "A mig camí", que es refereix al final dels estudis de l'artista i als inicis de la seva projecció artística i professional, es fa un seguiment de fenòmens més importants relatius al gravat: des dels exemples de política cultural oficial, anys seixanta, passant per les anomenades propostes alternatives en el context de mecenatge estatal, fins als esdeveniments politicosocials de principis i mitjan dècada dels vuitanta, per situar alguns dels artistes de generacions properes a Smoczynski. La tercera part, "Davant l'obra de Smoczynski", és una reflexió sobre Smoczynski en la triple vessant de l'artista, el pedagog i el professional, en el seu context de vida, la històrica ciutat de Lódz, on es va crear el primer museu europeu d'art modern, el Museu Sztuki, els anys 30. En aquest estudi s'intenta respondre a una pregunta: què va ser el gravat polonès, una mica abans i durant els temps del teló d'acer? Què va fer que hi hagués tant de gravat, durant aquells anys: va ser fruit o no, d'una aposta de l'oficialitat cultural polonesa per aquesta forma artística? Tot mostrant les valoracions dels artistes, dels historiadors i dels crítics d'art polonesos, que no sempre coincideixen amb les de l'autora per qüestions de diferents paràmetres d'observació, s'arriba a algunes consideracions que responen entre línies a algunes preguntes, d'altres encara resten obertes: és necessari que una generació que no hagi viscut tant de prop alguns esdeveniments se'n faci càrrec?. Una recerca pluridisciplinària de la història recent polonesa, feta de bell nou sense els condicionants amb què trobem que està feta la literatura històrica i crítica d'aquells anys, donarà pas possiblement a nous textos i noves mirades que facilitaran la continuació d'aquest estudi apassionant del gravat polonès en el segle XX
[eng] "ON PRINTMAKING: AN APPROACH TO ITS STUDY IN CONTEMPORARY POLAND". ENGLISH SUMMARY: This study on Polish contemporary printmaking is divided chronologically into three stages which are interrelated by a central figure, the Polish artist Andrzej Smoczynski. The first starts in 1944, the year of Smoczynski's birth, and concludes in the mid 60's. This framework allows us to highlight a Polish artistic avant-garde, to observe the theoretical approaches necessary to rebuild the Polish culture, when printmaking takes hold during the years of socialist realism, and the first signs of changes, in the 50's.The ways in which artistic works are exhibited, and who promotes the exhibitions. The second stage refers to the end of the artist's studies and the beginning of his professional life. The main events at this time are analysed, from the official cultural policy of the sixties, through the renowned alternative proposals in the context of state patronage, and arriving at the social and political situation in the 80's, concluding in 1989, in order to situate the works of other artists of the Smczynsky's nearest generations. The final stage is dedicated to Smoczynski the artist, the pedagogue and businessman. The aim of this study is to define what Polish printmaking was just prior to, and during the years of the Iron Curtain. Why did so much printmaking take place during that time? Was it, or was it not, due to an intentional plan created especially for printmaking by the cultural authorities? While the viewpoints of artists, historians and art critics are taken into consideration, the author does not always reach the same conclusions owing perhaps to different sets of parameters used in this investigation. The results will offer some answers while generating still further questions which perhaps can only answered by future generations unconstrained by current critical and historical literature.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35593
ISBN: 9788469070956
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.RTP_PREVI.pdf153.58 kBAdobe PDFView/Open
01.RTP_INTRODUCCIO.pdf132.64 kBAdobe PDFView/Open
02.RTP_CAP_1.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
03.RTP_CAP_2.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
04.RTP_CAP_3.pdf438.09 kBAdobe PDFView/Open
05.RTP_CAP_4.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open
06.RTP_CAP_5.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
07.RTP_CAP_6.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
08.RTP_CAP_7.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open
09.RTP_CAP_8.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open
10.RTP_CAP_9.pdf5.46 MBAdobe PDFView/Open
11.RTP_CAP_10.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
12.RTP_CAP_11.pdf211.01 kBAdobe PDFView/Open
13.RTP_CAP_12.pdf182.58 kBAdobe PDFView/Open
14.RTP_EPILEG.pdf125.33 kBAdobe PDFView/Open
15.RTP_LLISTAT_ILLUSTRACIONS.pdf200.42 kBAdobe PDFView/Open
16.RTP_BIBLIOGRAFIA.pdf226.68 kBAdobe PDFView/Open
17.RTP_APENDIX.pdf354.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.