Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35608
Title: Qüestions de perspectiva en la pintura hispànica del segle XVI (Criteris d'anàlisi perspectiva i aplicació al cas de Catalunya).
Author: Garriga i Riera, Joaquim, 1945-
Director/Tutor: Alcolea, Santiago, 1919-2008
Keywords: Perspectiva
Pintura del Renaixement
Catalunya
Perspective
Painting, Renaissance
Catalonia
Issue Date: 1-Jan-1990
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] A la part (I) s'elabora el marc teòric d'interpretació que fonamentarà els criteris d'anàlisi per a la part (II). S'exposa el problema de la representació d'imatges "òptiques", la seva posibilitat, el seu sentit, quins límits poden tenir i sota quines condicions; a més es consideren quines han estat les diverses postures adoptades pels estudiosos sobre la representació espacial. Es mostren els orígens de la tradició perspectiva científica, des de l' "invenció" de Brunelleschi, la reducció òptico-geomètrica d'Alberti i la seva difusió "Quatrocentista" fins a la tratadística del segle XVI, a Itàlia i a la resta d'Europa. S'hi distingeix la tradició espacial empírica dels tallers artesans (que mai no havia operat amb un punt per a la convergència de les ortogonals i les diagonals al quadre) i la seva eventual assimilació fragmentària de la perspectiva científica. La simbiosi no es podria considerar una transgressió consciente del model, sinò una simple incomprensió. A la part (II) s'analitzen les fòrmules de representació espacial en la producció pictòrica de Catalunya, una àrea molt caracteritzada i inserida a les tradicions artesanes d'arrel nord-europea. A partir d'un seguit de mostres significatives, es reconstrueix l'herència "Quatrocentista" i s'estudien de manera sistemàtica els procediments aplicats durant el segle XVI. D'aquesta anàlisi es dedueix que hi una continuïtat substancial dels compartaments espacials de tradició artesana al llarg de tot el segle. L'ús conscient de la perspectiva científica es documenta molt pocs cops, i només en casos aïllats i sense continuïtat. Els nous mètodes de composición de la imatge (de moda a partir del darrer terç del segle), basats en la figura, se superposen als mètodes antics de tradició medieval, sense existir una consciència de "vista" ni del valor estereomètric de la representació.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35608
ISBN: 9788469399347
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JGR_1de10.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
02.JGR_2de10.pdf5.61 MBAdobe PDFView/Open
03.JGR_3de10.pdf8.83 MBAdobe PDFView/Open
04.JGR_4de10.pdf37.82 MBAdobe PDFView/Open
05.JGR_5de10.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open
06.JGR_6de10.pdf8.75 MBAdobe PDFView/Open
07.JGR_7de10.pdf30.67 MBAdobe PDFView/Open
08.JGR_8de10.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open
09.JGR_9de10.pdf9.22 MBAdobe PDFView/Open
10.JGR_10de10.pdf21.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.