Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35787
Title: Impacte de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana en els resultats de la fecundació "in vitro"
Author: Mataró Marsal, Daniel
Director: Figueras Retuerta, Francesc
Coll Escursell, Josep Oriol
Keywords: Fecundació
VIH
Tècniques de reproducció assistida
Issue Date: 20-Sep-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] OBJECTIU: 1) Descriure les característiques clíniques basals de les parelles estèrils que opten a una tècnica de fecundació in vitro en què la dona i/o l'home estan infectats pel VIH. 2) Avaluar l'impacte de la infecció pel VIH en els resultats de les tècniques de fecundació in vitro en parelles estèrils en què la dona està infectada. 3) Analitzar en els cicles de fecundació in vitro els factors relacionats amb la tècnica que poden explicar la baixa taxa de gestació. 4) Avaluar els factors relacionats amb el VIH o amb la seva medicació que poden predir i explicar la probabilitat d'èxit de les tècniques de fecundació in vitro. RESULTATS: Les dones infectades pel VIH, a qui es realitza una fecundació in vitro, tenen una taxa de gestació inferior a la població general no infectada sotmesa a aquesta tècnica. Però no s'observen diferències estadísticament significatives entre les dones infectades i no infectades pel VIH que fan una recepció d'oòcits de donant. Només les unitats internacionals de gonadotrofines requerides expliquen la baixa taxa d'embaràs en el grup de dones infectades pel VIH a qui es realitza una fecundació in vitro, i és major en aquest grup. Quan es controla per aquesta variable, el fet de tenir la infecció pel VIH deixa de tenir capacitat predictiva independent per a la taxa d'embaràs. L'anàlisi de la regressió logística per avaluar l'associació entre les diferents variables de control especificades mostren que només l'edat de la dona i els CD4 en el moment de la transferència embrionària tenen capacitat predictiva independent per a la resistència ovàrica. També hem observat que la utilització de tractaments antiretrovirals no disminueix la probabilitat de gestació, sinó tot el contrari: com més mesos de tractament, millors probabilitats d'embaràs. COONCLUSIONS: Es pot concloure de tot això que abans de realitzar una tècnica de reproducció assistida és molt important aconseguir una situació immunitària òptima, uns índexs de CD4 adequats i que, per tant, és correcte utilitzar els tractaments antiretrovirals oportuns, combinats, si cal, i el temps que calgui, per aconseguir-ho. D'això es desprèn que els resultats de la FIV en dones infectades pel VIH són potencialment corregibles mitjançant un tractament adequat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35787
ISBN: 8469033158
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DMM_TESI.pdf752.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.