Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35880
Title: Contribució al coneixement dels turbel.laris policlàdides del litoral català
Author: Novell Ferrando, Carles
Director: Gracia Royo, Ma. del Pilar
Keywords: Invertebrats marins
Platihelmints
Issue Date: 29-Nov-2003
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Amb aquest treball pretenem contribuir a l'estudi de les espècies de turbel.laris policlàdides del litoral català. Atesa la poca informació existent sobre aquest grup, efectuem un gran nombre de talls histològics per conèixer millor la seva anatomia interna i d'aquesta manera realitzar una correcta identificació posterior de les espècies estudiadades. Amb l'ajut de diverses tècniques de conservació (la manipulació dels exemplars ha estat molt laboriosa per raó de la seva fragilitat) hem pogut preparar un nombre suficient d'exemplars per al seu estudi. S'ha seguit una pauta estacional en la captació de mostres, i a més s'ha recollit informació sobre la fondària i els llocs de mostreig escollits, per poder reflectir les batimetries i la seva distribució horitzontal. Gràcies al material seleccionat, s'han pogut descriure les diverses espècies de policlàdides que s'han trobat i s'ha elaborat una clau dicotòmica per a identificar les famílies i subfamílies existents. Els experiments realitzats amb alguns exemplars que s'han mantingut vius han permès obtenir informació particularment valuosa sobre el seu comportament. En resum, hem contribuit a omplir la llacuna que fins ara existia sobre l'estudi d'aquesta qüestió, i de pas esperem que la present tesi serveixi com a eina de treball per a tot aquell que vulgui endinsar-se en l'estudi dels turbel.laris policlàdides.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35880
ISBN: 8468851957
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Animal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tesis.PDF7.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.