Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35932
Title: Biologia i ecologia del senglar ("Sus scrofa" L., 1758) a dues poblacions del nordest ibèric. Aplicació a la gestió
Author: Rosell Pagès, Carme
Director: Nadal, Jacint
Keywords: Cinegètica
La Garrotxa - Ecologia
Montseny
Senglar
Issue Date: 1-Oct-1998
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El senglar és un dels mamífers més grans de Catalunya, és objecte d'una intensa activitat cinegètica i planteja importants reptes de gestió a causa de l'expansió demogràfica i geogràfica que manifesten les seves poblacions i pels problemes que comporten els danys a I'agricultura. Malgrat això no s'havia realitzat cap estudi aprofundit de la seva biologia en poblacions catalanes. En altres localitats de la Península Ibèrica es disposa en canvi de la informació elaborada en el marc de diverses tesis doctorals realitzades a Burgos (SÁEZ ROYUELA 1987) Almeria (ABAIGAR 1990) Extremadura (GARZÓN 1991) i Doñana (FERNÁNDEZ-LLARIO 1996), a més d'altres estudis sobre aspectes puntuals de la biologia i l'ecologia de I'espècie que es comentaran en els diferents capítols monogràfics. La memoria que es presenta reuneix la informació obtinguda al Montseny i a la Zona Volcànica de la Garrotxa, ambdues en ambient de muntanya mitjana, i permet cobrir bona part del buit d'informació del sector nord-oriental de la Península. Els objectius generals de l'estudi són: analitzar els paràmetres bàsics de la biologia i l'ecologia de l'espècie per tal de contrastar-los amb els obtinguts en altres poblacions i interpretar-los de manera que puguin ser d'utilitat per a la gestió. En aquest sentit una de les aportacions destacables d'aquest treball és la definició d'un sistema de seguiment de l'evolució demogràfica de les poblacions i una aproximació als factors que la modulen.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35932
ISBN: 9788469389645
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Animal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CRP_TESI.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.