Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35987
Title: Estudi del paper de l'annexina 6 en el transport intracel·lular. Implicació en la transducció del senyal.
Author: Pons Pons, Mónica
Director/Tutor: Enrich Bastús, Carles
Keywords: Lisosomes
Transport biològic
Proteïnes de membrana
Transducció de senyal cel·lular
Lysosomes
Biological transport
Membrane proteins
Cellular signal transduction
Issue Date: 24-Apr-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La localització de l'anx6 ha estat sempre descrita associada a fosfolípids de membrana però el tipus de membrana discerneix segons el tipus cel.luar que s'estudia i l'anticos utilizat. En aquest estudi s'ha emprat un anticòs policlonal de conill contra la forma d'anx6 aïllada d'endosomes de fetge de rata. Concretament, en la membrana plasmàtica han classificat a l'anx6 com a proteïna estructural, unint-se per un costat a la membrana i per l'altre al citoesquelet, i també com a proteïna implicada en la transducció del senyal. També s'ha localitzat en compartiments endocítics i exocítics, així com en autofagosomes tardans. El nostre laboratori va trobar que en els hepatòcits de rata l'anx6 colocalitzava amb un marcador d'endosomes primerencs (Radb5) al voltant del canalicle biliar.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35987
ISBN: 8447526402
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI2101.pdf272.83 kBAdobe PDFView/Open
TESI2102.pdf640.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.