Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36002
Title: Patologia molecular del gen CFTR: Fibrosi quística i fenotips relacionats
Author: Casals Senent, Teresa
Director/Tutor: Estivill, Xavier, 1955-
Solsona Sancho, Carles
Keywords: Fibrosi quística
Fenotip
Patologia molecular
Malalties cròniques
Espanya
Cystic fibrosis
Phenotype
Molecular pathology
Chronic diseases
Spain
Issue Date: 27-Jan-2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi presenta l'anàlisi molecular del gen CFTR a la població espanyola. L'estudi inclou afectats i famílies de fibrosi quística (FQ) així com pacients de les malalties relacionades (agenèsia bilateral de conductes deferents, pancreatitis crònica i bronquiectàsies). La FQ és una malaltia genètica recessiva caracteritzada per malaltia pulmonar crònica, insuficiència pancreàtica i infertilitat en l'home. Per l'anàlisi del gen (250kb) s'han utilitzat dues tècniques de cribatge: l'electroforesi en gels de gradient desnaturalitzant (DGGE) i l'anàlisi de la conformació de la cadena senzilla (SSPC/HD) amb la posterior seqüenciació dels patrons anòmals per tal d'identificar les mutacions. A més s'ha evaluat l'eficiència de l'equip comercial que permet l'anàlisi directa de 31 mutacions freqüents del gen. L'estudi evidencia l'heterogeneïtat molecular de la població espanyola amb únicament dotze mutacions que presenten una freqüència superior a l'1%. La mutació majoritària al món, F508del, representa el 51% d'al·lels. La mutació G542X és la segona més freqüent amb un 8% d'al·lels. L'equip comercial permet identificar el 76% dels al·lels, el que suposa la total caracterització del genotip en el 59% dels pacients FQ. Amb l'estratègia emprada s'han caracteritzat 108 mutacions que representen el 97% dels al·lels FQ. A l'ABCD el 85% dels pacients presenten al menys una mutació i/o variant, sent la variant 5T la més prevalent (39%) en aquest grup. Pel que fa als fenotips PC i BQ, un 35% dels pacients presenten al menys una mutació i/o variant CFTR. En general, aquests fenotips (ABCD, PC, BQ) presenten heterogeneïtat molecular encara que amb un espectre de mutacions diferent, predominant les mutacions amb error de sentit. Aquestes mutacions que determinen un canvi d'aminoàcid poden afectar de forma molt diversa la funció i estabilitat de la proteïna. Tanmateix, l'alta freqüència d'individus heterocigots suggereix que aquests tenen una major predisposició a desenvolupar les diferents malalties, probablement, en un context multifactorial.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36002
ISBN: 8468828127
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0.PREVI.pdf289.7 kBAdobe PDFView/Open
1.INTRODUCCIO.pdf339.56 kBAdobe PDFView/Open
2.OBJECTIUS.pdf108.73 kBAdobe PDFView/Open
3.1.RESULTATS_A.pdf11.21 MBAdobe PDFView/Open
3.2.RESULTATS_B.pdf231.54 kBAdobe PDFView/Open
3.3.RESULTATS_C.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open
3.4.RESULTATS_ADDENDA.pdf140.79 kBAdobe PDFView/Open
4.DISCUSSIO.pdf169 kBAdobe PDFView/Open
5.CONCLUSIONS.pdf110.84 kBAdobe PDFView/Open
6.APENDIX.pdf145.68 kBAdobe PDFView/Open
7.BIBLIOGRAFIA.pdf159.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.