Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36044
Title: L'Annexina A6 regula el transport intracel·lular de caveolina
Author: Cubells Diez, Laia
Director/Tutor: Enrich Bastús, Carles
Keywords: Colesterol
Transport biològic
Transducció de senyal cel·lular
Proteïnes de membrana
Cholesterol
Biological transport
Cellular signal transduction
Membrane proteins
Issue Date: 28-Nov-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El colesterol regula la localització subcel.lular de l'Anx6, i intervé en el transport de la caveolina de Golgi fins a la membrana plasmàtica. En aquest treball hem demostrat com l'Anx6 regula el transport de caveolina produint una alteració en el transport de colesterol intracel.lular des del compartiment endocític tardà fins a l'aparell de Golgi. Es va investigar la localització de la caveolina i el tràfic d'aquesta proteïna en el nostre model cel.lular, una línia transfectada de forma estable per a la sobreexpressió d'Anx6 (CHOAnx6). Hem demostrat que nivells elevats d'Anx6 provoquen una acumulació de caveolina al complex de Golgi. Aquest increment de caveolina s'associa a una acumulació de colesterol lliure als endosomes tardans, que alhora provoca una disminució dels nivells de colesterol a la membrana plasmàtica i a les membranes de Golgi. La disminució de colesterol al Golgi impedeix que la caveolina monomèrica pugui formar oligomers que és el requisit necessari perquè pugui sortir del Golgi i arribar a la membrana plasmàtica. Per això, en les cèl.lules CHOAnx6 el nombre de caveoles a la membrana està reduït fins a un 50%. Afegint consistència a aquests fets, tant l'expressió ectòpica de la proteïna NPC1 salvatge (que transporta el colesterol cap a fora dels endosomes tardans) com l'adició de colesterol soluble exogen, reverteixen l'acumulació de caveolina , que arriba amb normalitat a la membrana, i es recupera el nombre de caveoles fins a nivells control. En ambdós casos, també desapareix l'acumulació de colesterol lliure als endosomes. Aquesta reversió del fenotip també es produeix inhibint totalment la funcionalitat de l'Anx6 amb l'RNA d'interferència específic per a aquesta proteïna. Tots aquests resultats en conjunt demostren que la sobreexpressió d'Anx6 produeix una acumulació de colesterol als endosomes tardans, que fa que no arribi prou colesterol al Golgi, retenint la caveolina en aquest compartiment, i inhibint la formació de caveoles a la membrana plasmàtica.
[eng] "ANNEXIN A6-INDUCED ALTERATIONS IN CHOLESTEROL TRANSPORT AND CAVEOLIN EXPORT FROM THE GOLGI COMPLEX" TEXT: Annexin A6 (AnxA6) belongs to a family of Ca 2+ dependent membrane-binding proteins and is involved in the regulation of endocytic and exocytic pathways. We previously demonstrated that AnxA6 regulates receptor mediated endocytosis and lysosomal targeting of low-density lipoproteins and translocates to cholesterol-enriched late endosomes (LE). As cholesterol modulates he membrane binding and the cellular location of nxA6, but also affects the intracellular distribution of caveolin, we investigated the localization and trafficking of caveolin in AnxA6-expressing cells. Here, we show that cells expressing high levels of AnxA6 are characterized by an accumulation of caveolin-1 (cav-1) in the Golgi complex. This is associated with a sequestration of cholesterol in the LE and lower levels of cholesterol in the Golgi and the plasma membrane, both likely contributing to retention of caveolin in the Golgi apparatus and a reduced number of caveolae at the cell surface. Further strengthening these findings, knock down of AnxA6 and the ectopic expression of the Niemann-Pick C1 protein in AnxA6-overexpressing cells restore the cellular distribution of cav-1 and cholesterol, respectively. In summary, this study demonstrates that elevated expression levels of AnxA6 perturb the intracellular distribution of cholesterol, which indirectly inhibits the exit of caveolin from the Golgi complex.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36044
ISBN: 9788469230763
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LCD_TESI.pdf7.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.