Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36049
Title: Estudi de la resposta immune en pacients infectats pel VIH-1 sotmesos a teràpies immunomediades
Author: López Plana, Anna
Director/Tutor: Plana Prades, Montserrat
Enrich Bastús, Carles
Keywords: Persones seropositives
Infeccions per VIH
VIH (Virus)
Resposta immunitària
Vacunació
Medicina alternativa
HIV-positive persons
HIV infections
HIV (Viruses)
Immune response
Vaccination
Alternative medicine
Issue Date: 25-Nov-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) es caracteritza per un descens progressiu en la funció i el nombre de limfòcits T CD4+, amb la conseqüent aparició d'infeccions oportunistes. El tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA) ha disminuit significativament la morbilitat i mortalitat associades a la infecció pel VIH, però tot i així no permet l'eradicació de la infecció. Aquest és el principal motiu pel qual es busquen teràpies alternatives com les teràpies immunomediades (en la present tesi han estat les interrupcions estructurades del tractament i una vacuna terapèutica de cèl·lules dendrítiques pulsades amb el virus autòleg inactivat per calor), encaminades a estimular el sistema immunològic, principalment la recuperació de la resposta específica cel·lular contra el VIH. Els principals objectius d'aquesta tesi han estat els següents: (1) analitzar les conseqüències de les interupcions estructurades del tractament sobre la dinàmica de la resposta de les cèl·lules T CD4+ i T CD8+ VIH-1-específiques, sobre les subpoblacions de cèl·lules T, i sobre la resposta limfoproliferativa a antígens policlonals i de record en pacients crònics infectats pel VIH-1 amb un sitema immunològic preservat; (2) estudiar l'eficàcia d'una vacuna terapèutica de cèl·lules dendrítiques pulsades amb virus autòleg inactivat per calor en pacients crònics infectats pel VIH-1 amb un sitema immunològic preservat; (3) estudiar les característiques fenotípiques i funcionals de les cèl·lules T CD4+ i T CD8+ VIH-1-específiques en aquests pacients després del calendari d'immunitzacions amb la vacuna de cèl·lules dendrítiques; i per últim (4) analitzar els epítops immunodominants de les regions p17 i p24 del gen gag dels esmentats pacients per analitzar la influència de la variabilitat d'aquests epítops sobre la resposta immune anti-VIH-1 observada.
[eng] The main objectives of this thesis were: (1) To analyze the dynamics of T cells subsets and lymphoproliferative responses during structured treatment interruption cycles and after definitive interruption of HAART in early chronic HIV-1-infected patients; (2) to assess the differentiation and maturation markers as well as functional characteristics of HIV-1-specific CD8+ T lymphocytes in chronic HIV-1-infected patients during dendritic cells therapeutic vaccine; (3) To analyze autologous HIV Gag p17 and p24 sequence variability to know if any mutation in immunodominant peptides occurred after vaccination.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36049
ISBN: 9788469273746
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.ALP_PREVI.pdf56.52 kBAdobe PDFView/Open
01.ALP_INTRODUCCIO.pdf285.56 kBAdobe PDFView/Open
02.ALP_HIPOTESI.pdf57.92 kBAdobe PDFView/Open
03.ALP_OBJECTIUS.pdf60.87 kBAdobe PDFView/Open
04.ALP_PACIENTS_MATERIALS_I_METODES.pdf246.03 kBAdobe PDFView/Open
05.ALP_RESULTATS.pdf601.14 kBAdobe PDFView/Open
06.ALP_DISCUSSIO.pdf145.27 kBAdobe PDFView/Open
07.ALP_CONCLUSIONS.pdf78.96 kBAdobe PDFView/Open
08.ALP_BIBLIOGRAFIA.pdf150.18 kBAdobe PDFView/Open
09.ALP_ANNEXES.pdf81.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.