Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36335
Title: El acceso abierto al conocimiento científico
Author: Universitat de Barcelona. GRC Esbrina, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis
Valverde Berrocoso, Jesús
Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa
Keywords: Drets d'autor
Educació
Accés obert
Copyright
Education
Open access publishing
Issue Date: 2013
Publisher: Red Universitaria de Investigación Innovación Educativa (REUNI+D)
Abstract: [cat] En aquest document es descriuen i s'analitzen els conceptes fonamentals relacionats amb l'accés obert al coneixement científic. En primer lloc, es presenta una breu història dels drets d'autor i del copyright (tots esl drets reservats) fins avui. Avui la digitalització ha donat pas a un nou model de llicències copyleft (alguns drets reservats). S'ofereixen respostes a les preguntes més freqüents sobre l'aplicació dels drets d'autor en e l'àmbit acadèmic i la investigació. Es presenten dos models de llicències copyleft: Creative Commons i les llicències d'Universitat (Harvard). A través de diferents declaracions (Budapest, Bethesda i Berlín) es defineixen els principis i acords internacionals en matèria d'accés obert a la comunitat científica i acadèmica en la darrera dècada. Finalment, es defineix el concepte d'"Educació OOberta" i es descriu el paper dels Repositoris Institucionals en l'enmagatzament i difusió del coneixement científic i acadèmic.
[spa] En este documento se describen y analizan conceptos fundamentales relacionados con el acceso abierto al conocimiento científico. En primer lugar, se presenta una breve historia del derecho de autor y el copyright (todos los derechos reservados) hasta la actualidad, donde la digitalización ha dado paso a un nuevo modelo de licencias «copyleft» (algunos derechos reservados). Se ofrecen respuestas a las preguntas más comunes sobre la aplicación de los derechos de autor en la academia y la investigación. Se presentan dos modelos de licencias copyleft: Creative Commons y las «Licencias de Universidad» (Harvard). A través de diferentes Declaraciones (Budapest, Bethesda y Berlín) se definen los principios y acuerdos internacionales en materia de acceso abierto en la comunidad científica y académica en la última década. Por último, se define el concepto de «Educación Abierta» y se describe el papel de los Repositorios Institucionales en el almacenamiento y difusión del conocimiento científico y académico.
[eng] This document describes and analyses fundamental concepts related to the open access of scientific knowledge. First, it presents a brief history of copyright (all rights reserved) through today, where digitalisation has taken a step towards a new "copyleft model (some rights reserved). It provides answers to the most common questions related to copyright in scientific research and academic fields. The paper also presents two models of copyleft licenses: Creative Commons and the "University Licences" (Harvard). By drawing on different declarations (Budapest, Bethesda and Berlin), it defines the principles and international agreements regarding open access material in the scientific community for the last decade. Finally, the paper will define a concept of "Open Education", and describe the role of Institutional Repositories in the storage and dissemination of academic and scientific knowledge.
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/36335
Appears in Collections:REUNI+D (Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Acceso abierto al conocimiento cientifico.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons