Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36354
Title: Avaluació del procés de creació o reformulació d'una revisa digital en formats DAISY i Epub
Author: Giorgi Scalari, Sebastiano
Keywords: Edició electrònica
Accessibilitat web
Electronic publishing
Accessible Web sites for people with disabilities
Issue Date: 2012
Abstract: El mon editorial està en ebullició, en un continu evolutiu que veu el creixement de l’edició electrònica amb un ritme molt satisfactori per a les entitats que sàpiguen transformar-se i/o integrar nous models. Un bon exemple d'aquesta frenètica activitat és un anunci del Consorci Daisy (referent a la promoció del sistema de la informació digital accessible) de principi d'octubre de 2011, en el qual es formalitza l’abandonament del format Daisy3 a favor del nou format Epub3. Com a resultat, el títol d'aquest treball s'ha quedat obsolet entre el mes de juny i el d'octubre 2011. A la introducció s’enfoca l’objectiu general: estudiar el procés de creació d’una revista digital per tal de poder fixar unes pràctiques que optimitzin el treball editorial en clau accessible. Per aconseguir-ho s’han generat fitxers de prova i s’han validat en diferents dispositius de lectura. La metodologia elegida és la de l’aprenentatge basat en problemes (estudi d’un cas): s’han identificat i redefinit (benchmarking) les bones practiques mitjançant proves de conversió/traducció, donant una exemplificació del funcionament concret. El temps de producció i el tipus d’organització per assolir la tasca complerta de conversió, són part de l’anàlisi associada a l’adquisició d’un nou format/canal de difusió editorial. Es proposa l'adopció d’un document mestre, una plantilla, que sigui descarregat pels autors i que sigui utilitzada dins del procés d’ingesta editorial, per tal d’optimitzar el mateix procés reduint la càrrega editorial total. Així, mitjançant l’adopció dels formats elegits, s’aconsegueix introduir l’accessibilitat digital a materials científics destinats a un grup d’usuaris determinat i s’identifiquen els elements components (eines i personal) d’una estructura editorial en una revista, en un marc no comercial, destinats a una producció científica digitalment accessible. En conclusió: amb els resultats de les activitats fetes es proposa l’optimització del procés considerat: amb l’ús de un document mestre ja optimitzat, i amb un control final de refinament desprès de la conversió de l’article.
Note: Aquest document va ser realitzat inicialment com a treball de fi de màster (Gestió de Continguts digital de la UB). Finalment no va ser presentat i el contingut es responsabilitat exclusiva de l'autor.
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/36354
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avaluacio_creacio_revistes_digitals.pdf7.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons