Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36405
Title: Ressenya de ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA. 'Diccionariu de la llingua asturiana'. Oviedo: Academia 2000.
Author: Bastardas i Rufat, Maria Reina
Keywords: Ressenyes (Documents)
Asturià
Diccionaris
Reviews (Documents)
Bable dialect
Dictionaries
Issue Date: 2003
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Poc més d"un any després de publicar la seva Gramática (de 1998, amb una reedició de 1999; vegeu-ne la ressenya a ER XXII [2000], p. 242-244), l"Academia de la Llingua Asturiana publica ara el seu Diccionariu de la llingua asturiana (en endavant DALLA). Amb aquesta publicació, que coincideix amb el vintè aniversari de la creació de l"Academia, fundada el 1980, es fa realitat l"objectiu que s"havia proposat aquesta institució en publicar les Normes ortográfiques i l"esmentada Gramática : el diccionari, junt amb les normes ortogràfiques i la gramàtica normativa, ha de constituir la base de l"asturià modern.
Note: Reproducció del document publicat a: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000013/00000064.pdf
It is part of: Estudis Romànics, 2003, vol. 25, p. 363-364
URI: http://hdl.handle.net/2445/36405
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522049.pdf22.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons