Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36546
Title: Estudi comparatiu entre la cirurgia de varices per fleboextracció de safena i pel mètode de Cura conservadora Hemodinàmica de la Insuficiència Venosa Ambulatòria (CHIVA).
Author: Iborra Ortega, Elena
Director: Barjau Urrea, Eudald
Cairols, Marc A.
Keywords: Estratègia conservadora-hemodinàmica
Fleboextracció
Tractament de varices
Issue Date: 1-Feb-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] RESUM: L'objectiu d'aquesta tesi és comparar dues maneres diferents de tractar quirúrgicament les varices. S'avaluen els resultats d'una estratègia ablativa, com és la fleboextracció, respecte a una estratègia hemodinàmica i conservadora, com és l'estratègia CHIVA (Cura Conservadora hemodinàmica de la insuficiència venosa ambulatòria). Tenint en compte que en el moment actual el gold standard és la fleboextracció de la vena safena amb ressecció dels paquets varicosos que en depenen, nosaltres volem comparar-la a la cirurgia hemodinàmica-conservadora. Partim de la hipòtesi principal que els resultats a curt, mig i llarg termini de l'estratègia CHIVA són, com a mínim, iguals als de la fleboextracció tenint en compte la clínica i la valoració estètica tant subjectiva com objectiva. Si es demostra la nostra hipòtesi pot determinar canvis en la pràctica diària i en la concepció del millor tractament per aquests pacients. L'estudi es va portar a terme al Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular de l'Hospital Universitari de Bellvitge durant un període de sis anys. Durant l'any 1999 es va practicar la cirurgia, essent els següents cinc anys de seguiment. El reclutament dels pacients es va fer de forma sistemàtica a Consultes Externes entre els que tenien indicació quirúrgica per a ser intervinguts de varices. Aquells que complien els criteris d'inclusió i van acceptar formar part d'aquest protocol se'ls va practicar un estudi eco doppler per tal de determinar si no tenien cap dels criteris d'exclusió. A tots els pacients se'ls va realitzar una història clínica detallant factors de risc per insuficiència venosa (temps diari en bipedestació, antecedents familiars de varices o obesitat), l'exploració física i una cartografia venosa. Amb aquestes dades es va complimentar la classificació CEAP per a cadascun. Previ a la cirurgia es va realitzar un estudi preoperatori ambulatori. La randomització va ser telefònica en dos grups, un per cada cirurgia. En els casos en que es va considerar necessari l'ingrés, en qualsevol dels dos grups, aquest es va fer en una unitat de curta estada el mateix matí de la intervenció. Tant la pauta de tractament postoperatori com a l'alta va ser protocolitzat igual per als dos grups. Es va fer un registre de totes les dades que podien influir en el cost de la cirurgia (temps d'ocupació de quiròfan o material utilitzat). El primer control es va realitzar a la setmana de la intervenció (retirada de punts), al primer, tercer i sisè mesos i posteriorment anual durant cinc anys. En tots els controls es va complimentar un qüestionari on es detallava l'estat del pacient i es va practicar un estudi eco doppler. Un cop recollides les dades, en un segon temps de l'estudi, es va procedir a l'anàlisi de la informació obtinguda i elaboració de resultats i conclusions.
[eng] "SURGICAL TREATMENT OF VARICOSE VEINS: COMPARATIVE STUDY BETWEEN TWO DIFFERENT TECHNIQUES" OBJECTIVE: To compare the results obtained after five years of surgical treatment of varicose veins using two different modalities of treatment: long saphenous vein stripping and conservative haemodynamical technique (CHIVA) Material and methods: Randomised prospective study on a population of 100 patients with varicose veins. 62 women/38 men. Mean age 49 years. Inclusion criteria: varicose veins clinically depending of long saphenous vein. Exclusion criteria: deep venous system abnormality, previous treatment on varicose veins. All patients had a duplex study (ATL Ultramark 9HDI) recording a mapping of the superficial venous system. 49 patients were submitted to stripping (Group I) and 51 patients were submitted to CHIVA (Group II). Not statistical differences according to CEAP classification. Control on the first week, first, third and sixth months and annually for five years. We analysed clinical and aesthetic (subjective and objective) over the five years as reflecting recurrence. RESULTS: We observed working disability of 19.2 days and 22.4% of saphenous nerve neuritis for group I and 7.8 days and 0% neuritis in group II. In group II we detected 25.5% saphenous phlebitis (11.7% symptomatic) at first month which solved after six moths follow-up. CONCLUSIONS: There are no statistical differences on clinical and esthetical results after five years follow-up between these two different surgical treatments of varicose veins. According to our results, CHIVA technique offers better results related to clinical recovery and neuritis. However, it produces LSV phlebitis recovered in the majority of patients.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36546
ISBN: 9788469151723
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Clíniques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.EIO_TESI.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
02.EIO_CARTOGRAFIES_MANUAL.pdf146.02 kBAdobe PDFView/Open
03.EIO_CARTOGRAFIES.pdf6.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.