Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36621
Title: Nucleomorfogènesi espermàtica i condensació de la cromatina dels Cefalòpodes "Sepia officinalis" i "Octopus vulgaris". Altres models.
Author: Martínez Soler, Fina
Director/Tutor: Chiva i Royo, Manuel
Giménez Bonafé, Pepita
Keywords: Espermatogènesi
Cefalòpodes
Proteïna ph10
Issue Date: 26-Jun-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball consta d'una part principal, on hem estudiat les causes o factors que intervenen en la nucleomorfogènesi espermàtica de dues espècies de cefalòpodes: el decàpode Sepia officinalis i l'octòpode Octopus vulgaris . També consta d'una segona part que l'exposem en forma d'annex, on hem fet uns experiments concrets sobre l'anàlisi i estructura del gen la proteïna phi0, una proteïna específica de l'espermatozoide que interacciona i organitza el genoma de l'Equinoderm Holothuria tubulosa . Hem fet una reexaminació exhaustiva del procés de condensació de la cromatina i nucleomorfogènesi espermàtica de Sepia officinalis i Octopus vulgaris (Apts. IV.1.2 i IV.2.2 respectivament). Hem estudiat i caracteritzat amb detall les proteïnes de la gònada de Sepia officinalis (Apt. IV.1.2b.4),i també mitjançant la generació d'anticossos específics contra dues d'aquestes proteïnes gonadals, hem dut a terme un estudi immunològic que ens ha permès saber quina és la composició de proteïnes de les diferents estructures que adopta la cromatina espermiogènica. Aquests estudis ens han ajudat a comprendre millor la transició proteica que experimenta nucli de l'espermàtida durant l'espermiogènesi de Sepia officinalis . Per altra banda, amb l'objectiu principal de conèixer la naturalesa del tipus d'unió que hem observat en Octopus vulgaris entre la MNP (Matriu Nuclear Polar) i la cromatina, hem iniciat uns estudis preliminars per estudiar-ne les seves propietats fisico-químiques. (Apt. IV.2.2d) Finalment, en la discussió d'aquesta primera part, fem un anàlisi de quina ha estat l'evolució del nucli espermàtic en els cefalòpodes: Sepia officinalis -> Octopus vulgaris -> Eledone. També, amb l'objectiu de corroborar si la proteïna phi0 d' Holothuria tubulosa té el seu propi gen o bé és resultat d'una modificació post-traduccional del gen de la histona H1, hem analitzat l'ARNm de phi0 mitjançant la tècnica de RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) (Annex I).
URI: http://hdl.handle.net/2445/36621
ISBN: 9788469103388
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques II

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.FMS_PART_I_PREVI.pdf145.11 kBAdobe PDFView/Open
01.FMS_PART_I_INTRODUCCIO.pdf3 MBAdobe PDFView/Open
02.FMS_PART_I_OBJECTIUS.pdf88.04 kBAdobe PDFView/Open
03.FMS_PART_I_MATERIAL_METODES.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
04.FMS_PART_I_RESULTATS.pdf19.43 MBAdobe PDFView/Open
05.FMS_PART_I_CONCLUSIONS.pdf104.41 kBAdobe PDFView/Open
06.FMS_PART_II.pdf577.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.