Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36628
Title: Expressió de la 6-fosfofructo-2-cinasa / fructosa-2,6-bisfostafasa en el teixit testicular.
Author: Gómez Martínez, Marta
Director: Bartrons Bach, Ramon
Navarro i Sabaté, Àurea
Keywords: Glicolisi
PFK-2
Issue Date: 17-Oct-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els resultats que es presenten en aquesta memòria aporten informació que ens permet donar un pas més en el coneixement de la regulació transcripcional del gen Pfkfb4 i conseqüentment de la regulació de la via glucolítica en el testicle. En primer lloc, hem identificat el moment d'aparició dels gens Pfkfb3 i Pfkfb4 durant el desenvolupament del testicle de rata, tant en períodes prenatals com en períodes postnatals. Així mateix, vam aïllar fraccions cel·lulars del testicle de rata (Sertoli, Germinals i una fracció somàtica formada per una barreja de cèl·lules peritubulars i de Leydig), trobant que PFKFB4 només s'expressava en aquella fracció germinal, mentre que PFKFB3 ho feia tant a la fracció germinal com a les fraccions somàtiques (Sertoli, Leydig y Peritubulars). Pel que fa a l'expressió d'ambdues proteïnes en els espermatozoides, es va comprovar que PFKFB3 s'expressava en els espermatozoides més immadurs mentre que PFKFB4 ho feia en els madurs i que es localitzava, de forma principal, a la zona del cap de l'espermatozoide i, de forma secundària, al flagel. En segon lloc, hem identificat diferents seqüències consens en el promotor del gen Pfkfb4 on podrien unir-se factors de transcripció per regular el gen. També hem identificat el seu inici de transcripció. Entre les seqüències consens d'unió per factors de transcripció es destaquen els elements de resposta de HIF-1 (HRE), els elements de resposta de Sp-1 i els elements de resposta a c-Myc (E-box). Hem observat que el gen Pfkfb4 respon, incrementant la seva transcripció, a la hipòxia i que aquesta resposta seria depenent de la presència del factor HIF1-alfa actiu a la cèl·lula. A més, la presència de Sp-1 activa la transcripció basal del gen i en situacions d'hipòxia augmentaria la resposta a aquesta de Pfkfb4. Per la seva banda, c-Myc reduiria la resposta transcripcional de Pfkfb4 tant en normòxia com en hipòxia. En tercer lloc, hem estudiat la regulació hormonal del gen Pfkfb4, trobant que la testosterona per se no produeix cap efecte ni en el gen Pfkfb4 ni en la proteïna. Si no que la regulació hormonal ve regulada a través de les cèl·lules de Sertoli, les quals sota l'estimulació hormonal de la testosterona produeixen un factor soluble que seria el responsable de controlar l'expressió de Pfkfb4 i Pfkfb3 en les cèl·lules germinals. Aquests resultats obtinguts sobre l'expressió i regulació de dos isoenzims de la proteïna PFK-2 en el testicle, assenyalarien a la proteïna PFK-2 com a un dels punts claus en el control de la via glucolítica durant l'espermatogènesi dels mamífers.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36628
ISBN: 9788469216248
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques II

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MGM_TESI.pdf6.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.