Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36630
Title: Caracterització de la proteïna dSAP 18 a "Drosophila melanogaster"
Author: Costa i Cros, Elisabet
Director/Tutor: Espinàs Janer, M. Lluïsa
Ambrosio Viale, Santiago
Keywords: Drosòfila melanogaster
Proteïnes
Drosophila melanogaster
Proteins
Issue Date: 1-Dec-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La proteïna SAP18 va ser identificada inicialment en cèl·lules de mamífer com a membre del complex que forma el repressor transcripcional mSin3 i les desacetilases d'histones, proposant així una possible funció d'aquesta proteïna en la regulació de l'estructura de la cromatina. A partir d'aquest treball inicial han aparegut varis articles que descriuen, a diversos organismes models, l'associació de SAP18 amb altres proteïnes proposant-li funcions tan diverses com el control de l'expressió gènica o la regulació de l'apoptosi i del desenvolupament. Tot i aquests treballs, la funció concreta i l'expressió de SAP18 estan poc caracteritzades, i precisament aquests han estat els objectius que ens hem plantejat en aquesta tesis: caracteritzar l'expressió i identificar processos funcionals on participi la proteïna dSAP18 a Drosophila melanogaster.
[eng] SAP18 protein was initially identified in mammal cells as a component of the Sin3-HDAC transcriptional repressor complex, suggesting a possible role of this protein in the regulation of chromatin structure. After this first work there have appeared several articles that they describe, in several model organisms the association of SAP18 with other proteins proposing that so many different functions as the control of gene expression or the regulation of apoptosis or the development. Despite this initial work, the specific function and pattern of expression of SAP18 protein are poorly characterized, and these are precisely the goals that we have raised in this thesis: to characterize the expression pattern and to identify functional process where the SAP18 protein is involved in Drosophila melanogaster.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36630
ISBN: 9788469220436
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques II

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECC_TESI.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.