Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCuenca Sala, Emili-
dc.contributor.authorCasals Peidró, Elías-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques i Odontoestomatologia-
dc.date.accessioned2013-05-02T09:12:09Z-
dc.date.available2013-05-02T09:12:09Z-
dc.date.issued2000-05-19-
dc.identifier.isbn846880679X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/36648-
dc.description.abstract[cat] La càries dental és un dels problemes de salut més prevalents entre la població escolar de Catalunya. Aquest fet, juntament amb l'elevat cost del tractament d'aquesta malaltia, han motivat que la càries sigui un problema de salut prioritari dins el Pla de Salut de Catalunya. El Departament de Sanitat va iniciar, l'any 1982, actuacions preventives majoritàriament dirigides a la població escolar. Algunes d'elles -programa glopeigs de solucions fluorades, fluoració d'aigües d'abastament públic de Girona- han demostrat la seva efectivitat en les avaluacions realitzades. Els resultats de l'enquesta (1997) permeten: el seguiment de l'evolució d'aquest problema de salut, l'avaluació de les intervencions sanitàries i una aproximació en el compliment dels objectius de salut fixats pel Pla de Salut per l'any 2000. S'ha realitzat una enquesta al.leatòria estratificada prenent l'escola com a unitat de mostreig. El total d'escolars enquestats va ser 2744. Les exploracions vàlides van ser 2643 exploracions (857 1er, 909 6è i 877 8è/2on ESO). Les exploracions es van realitzar entre el 3 de Març i el 30 de Maig de 1997. L'acord entre examinador i calibrador es va situar en un 99%, l'acord interexaminador, estadístic Kappa, es sitúa en un 89,5%. Els criteris diagnòstics emprats van ser els de l'OMS. Els índexs utilitzats han estat: cod (càries peces deciduals + obturacions peces deciduals / escolar), CAOD (càries peces permanents + peces absents + obturacions peces permanents / escolar) i l'índex de restauració (dents obturades / total dents amb història de càries). La prevalença s'ha situat en: 29,8% als 6 anys, en 46,6% als 12 anys i en 51,7% als 14 anys. L'índex cod obtingut és: 0,82 als 6 anys, 0,327 als 12 anys i 0,041 als 14 anys. L'índex CAOD obtingut és: 0,06 als 6 anys, 0,905 als 12 anys i 1,455 als 14 anys. L'índex de restauració obtingut és: un 11,6% als 6 anys, un 44,6% als 12 anys i un 52,2% als 14 anys. Aquesta tercera enquesta de salut dental entre els escolars de Catalunya des de 1984 permet valorar l'evolució de la prevalença de càries en els darrers tretze anys. Aquests resultats confirmen la tendència a la disminució en la prevalença de càries, documentada en l'enquesta de l'any 1991. Comparant els resultats obtinguts en relació als mateixos índexs en la resta de l'Estat i en alguns països del nostre entorn, els indicadors de Catalunya es situen entre els més favorables, coincidint alhora amb la tendència generalitzada de disminució de la càries entre la majoria dels països industrialitzats. Aquest fenòmen no sembla estar associat amb el tipus i ni amb la cobertura assistencial odontològica, i sí amb la política preventiva seguida. L'augment en l'índex de restauració estaria, pressumiblement, relacionat amb l'important increment demogràfic professional en els darrers anys. Els resultats, en relació a les quatre demarcacions catalanes, mostren que Girona és la demarcació amb índexs més favorables; caldría analitzar l'impacte que la fluoració de les aigües ha tingut en aquesta situació més favorable. Dels tres objectius generals fixats pel Pla de Salut de Catalunya per l'any 2000, dos d'ells han estat assolits (Objectiu 45: que almenys el 50% dels escolars de 12 anys estigui lliure de càries -53,4% en l'actualitat-, Objectiu 47: que l'índex CAOD en els escolars de 12 anys sigui inferior a 2 -0,9 en l'actualitat) mentre que el tercer objectiu (Objectiu 46: que almenys el 75% del escolars de 6 anys estigui lliure de càries) és molt a prop de ésser aconseguit (70,2% en l'actualitat). Caldria recomanar la continuitat i la millora en l'accessibilitat d'aquesta política preventiva, a fi d'evitar un canvi en aquesta tendencia tan positiva.cat
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Casals Peidró, 2000-
dc.subject.classificationCàries dental-
dc.subject.classificationEscolars-
dc.subject.classificationEpidemiologia-
dc.subject.classificationCatalunya-
dc.subject.otherDental caries-
dc.subject.otherSchool children-
dc.subject.otherEpidemiology-
dc.subject.otherCatalonia-
dc.titleEnquesta epidemiològica de prevalença de càries dental en els escolars de Catalunya (1997). Evolució de la salut bucodental a Catalunya en els darrers 20 anys (1979-1999).cat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.dlB.2581-2003-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.identifier.tdxhttp://www.tdx.cat/TDX-1128102-105138-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/1172-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Morfològiques i Odontoestomatologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.