Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41369
Title: Orient – Occident: Mirades Creuades. El cinema com a eina per al desenvolupament de la competència en el coneixement i la interacció amb el món i potenciador de la competència personal i interpersonal per establir un diàleg intercultural
Author: Carles Herrero, Inés
Director/Tutor: Cobo Gómez, J. V.
Mercader, Antoni
Keywords: Orient i Occident
Oriente y Occidente
East and West
Comunicació intercultural
Comunicación intercultural
Intercultural communication
Teoria del cinema
Teoría del cine
Film theory
Estructures narratives
Anàlisi audiovisual
Issue Date: 10-Jun-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Plantegem una recerca d’Educació en Comunicació Audiovisual i més en concret en el camp del cinema. Tenint en compte la meva formació –Mestra i Llicenciada en Comunicació Audiovisual- ; amb aquest projecte formulo com a objectiu bàsic potenciar la competència comunicativa audiovisual de l’alumnat –mitjançant el cinema en el nostre cas-, per tal que sigui capaç de comprendre i analitzar críticament els missatges audiovisuals entesos com a portadors de valors, actituds i d’identificació cultural; i en conseqüència vertebrador del diàleg intercultural. Els nostres joves han de conèixer i reconèixer les diferents identitats que conformen els nostres actuals entorns, per poder configurar una identitat pròpia que avui dia no només es formarà a partir d’un únic model de pertinença. En conseqüència és molt important conèixer altres identitats i altres cultures per primer poder entendre i després saber respectar i conviure. Només així podrem iniciar un diàleg intercultural capaç de millorar la nostra cohesió social.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41369
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MICH_TESI.pdf13.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.