Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41424
Title: El Mètode de Projectes Tecnològics com un entorn favorable d'aprenentatge en el context de la Teoria de l'Activitat
Author: Soler Martínez, Albert Josep
Director: Castells Llavanera, Marina
Keywords: ESO
Psicopedagogia
Batxillerat
Assignatura de Tecnologia
Issue Date: 23-Jan-2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi intenta dotar la matèria de Tecnologia d'ESO i Batxillerat d'unainterpretació psico-pedagògica nova, de tal manera que ens permeti interpretar,entendre i millorar els processes subjacents en 1'adquisició dels continguts deTecnologia.En primer lloc es fa un estudi detallat d'aquesta matèria: especificant els seus significats; indicant els seus continguts i metodologies; trobant els seus trets caracteristics i les seves peculiaritats... S'observa com la manera de treballar a Tecnologia fa que sigui necessari un tractament psico-pedagògic adient a les sevescaracteristíques. També s'observa que existeixAquesta tesi intenta dotar la matèria de Tecnologia d'ESO i Batxillerat d'unainterpretació psico-pedagògica nova, de tal manera que ens permeti interpretar,entendre i millorar els processes subjacents en 1'adquisició dels continguts deTecnologia.En primer lloc es fa un estudi detallat d'aquesta matèria: especificant els seus significats; indicant els seus continguts i metodologies; trobant els seus trets caracteristics i les seves peculiaritats... S'observa com la manera de treballar a Tecnologia fa que sigui necessari un tractament psico-pedagògic adient a les sevescaracteristíques. També s'observa que existeixen diferències ben marcades dintre la mateixa matèria però entre diferents països, el que ens fara anar amb molta cura sempre que fem comparacions.Després es revisen les investigacions que s'han dut a terme sobre Tecnologia, tant al nostre país com a d'altres llocs, tot salvant les diferències existents sobre la concepció de la Tecnologia a cada país.Es cerca una teoria psico-pedagogica descriptiva que s'ajusti a les peculiaritats de laTecnologia: la "Teoria de la Formació per Etapes de les Accions Mentals", que s'engloba dintre de la Teoria de 1'Activitat. S'avala aquesta idoneïtat obtenint els trets caracteristics de les metodologies de treball de la Tecnologia en especial del Mètode de Projectes i comparant-los amb la Teoria de 1'Activitat. També es trobencomentaris de destacats investigadors d'aquestes teories avalant el seu ús en la interpretació del Mètode de Projectes.Es fa un estudi d'aquesta teoria psico-pedagògica tot centrant-se en aquells elements que més interessen de cara a interpretar aspectes docents a Tecnologia. Es passa despres a 1'analisi exhaustiu del Mètode de Projectes sota la perspectiva de la Teoria de l'Activitat. En primer lloc, d'una manera global, identificant elements i aclarint definicions i conceptes, i despres d'una manera particular, mitjançant la realització d'una investigació. A la investigació docent justifiquem i expliquem tot el treballrealitzat. I per ultim fem un exercici de síntesi de resultats, tant a nivell particular comgeneral, tot intentant enllaçar amb 1'objectiu inicial de reinterpretar 1'aplicació didàcticadel mètode de projectes a Tecnologia de cara a millorar la docencia.en diferències ben marcades dintre la mateixa matèria però entre diferents països, el que ens fara anar amb molta cura sempre que fem comparacions.Després es revisen les investigacions que s'han dut a terme sobre Tecnologia, tant al nostre país com a d'altres llocs, tot salvant les diferències existents sobre la concepció de la Tecnologia a cada país.Es cerca una teoria psico-pedagogica descriptiva que s'ajusti a les peculiaritats de laTecnologia: la "Teoria de la Formació per Etapes de les Accions Mentals", que s'engloba dintre de la Teoria de 1'Activitat. S'avala aquesta idoneïtat obtenint els trets caracteristics de les metodologies de treball de la Tecnologia en especial del Mètode de Projectes i comparant-los amb la Teoria de 1'Activitat. També es trobencomentaris de destacats investigadors d'aquestes teories avalant el seu ús en la interpretació del Mètode de Projectes.Es fa un estudi d'aquesta teoria psico-pedagògica tot centrant-se en aquells elements que més interessen de cara a interpretar aspectes docents a Tecnologia. Es passa despres a 1'analisi exhaustiu del Mètode de Projectes sota la perspectiva de la Teoria de l'Activitat. En primer lloc, d'una manera global, identificant elements i aclarint definicions i conceptes, i despres d'una manera particular, mitjançant la realització d'una investigació. A la investigació docent justifiquem i expliquem tot el treballrealitzat. I per ultim fem un exercici de síntesi de resultats, tant a nivell particular comgeneral, tot intentant enllaçar amb 1'objectiu inicial de reinterpretar 1'aplicació didàcticadel mètode de projectes a Tecnologia de cara a millorar la docencia.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41424
ISBN: 8468865990
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.