Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41430
Title: Procediments per obtenir expressions simbòliques a partir de gràfiques: aplicacions a les derivades
Author: Font Moll, Vicenç
Director/Tutor: Núñez i Espallargas, Josep M.
Keywords: Càlcul diferencial
Didàctica de la matemàtica
Issue Date: 1-Dec-1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest projecte d'investigació fou concebut des del principi amb l'objectiu d'analitzar el pas de la gràfica a la seva expressió simbòlica i la seva aplicació a les funcions derivades, des d'un punt de vista teòric i a la vegada pràctic. La investigació que hem portat a terme pretén superar la divisió teoria-pràctica perquè considerem que una investigació teòrica en didàctica de la matemàtica guanya sentit si es basa en la reflexió crítica sobre l'actuació real en la institució escolar. Considerem que els més de vint anys d'experiència del doctorand en l'ensenyament secundari formen un substrat essencial sobre el qual es pot fonamentar una anàlisi teòrica que no perdi de vista la complexitat de la pràctica educativa.Darrerament ha augmentat l'interès per superar la separació entre la investigació en didàctica de les matemàtiques i la pràctica educativa i han augmentat les investigacions que pretenen estudiar allò que passa a l'aula. És a dir, l'objectiu principal és analitzar el procés constructiu que desenvolupen els alumnes quan estudien un determinat sistema organitzat de continguts en una classe real, amb tota la seva riquesa i complexitat. Des d'aquest punt de vista, l'estudi dels processos cognitius implícits en l'adquisició de determinats continguts no és l'objectiu principal, sinó que es converteix en un objectiu secundari, que pot ser útil per ajudar a explicar la complexitat de les situacions escolars reals. Una investigació que tingui com a objectiu l'evolució del procés constructiu de l'alumne al llarg del període d'instrucció, és complexa i planteja moltes dificultats, tant teòriques com pràctiques. Ara bé, en ser el doctorand el professor dels cursos que han participat en la investigació, ha estat més fàcil la recollida de la informació necessària. En aquesta investigació el doctorand ha assumit el paper del professor del curs i el paper d'investigador, procurant que la investigació no interferís ni deformés, dintre del que era possible, la normalitat de l'aula.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41430
ISBN: 9788469138533
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.VFM_1de12.pdf5.08 MBAdobe PDFView/Open
02.VFM_2de12.pdf5.08 MBAdobe PDFView/Open
03.VFM_3de12.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open
04.VFM_4de12.pdf4.53 MBAdobe PDFView/Open
05.VFM_5de12.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open
06.VFM_6de12.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open
07.VFM_7de12.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open
08.VFM_8de12.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open
09.VFM_9de12.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open
10.VFM_10de12.pdf4.26 MBAdobe PDFView/Open
11.VFM_11de12.pdf5.31 MBAdobe PDFView/Open
12.VFM_12de12.pdf4.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.